DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


Škole, župni uredi, parohijalna zvanja, općine zemljištne zajednice,
gospodarska društva, te vjeresijske seljačke i zemljoradničke udruge dobivaju
kod naručaba tih biljaka popust od 50"/o od gore naznačenih
cijena.


Kr. hrv. slav. dalm zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 19, veljače 1912.


Broj 1757 ex 1912. Kralj, kotarska oblast u Slatini


Predmet: Viljevo gornje z. z. dne 12. veljače 1912.
dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 8. ožujka 1912. u 10 sati prije podne prodavati će se u uredu
kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda 460 komada hrastovih
stabala z. z. Viljevo gornje, a procijenjenih na 4.600 kruna.


Ponude imadu biti obložene sa jamčevinom koja iznaša lO´/^ od izklične
cijene.
Ponude izpod izklične cijene neće biti uvažene. Na kasnije prispjele,
kao i na brzojavne ponude, ne će se uzeti nikakav obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisate oblasti za
vrijeme uredovnih sati.
Pašnjak je udaljen od željezničke stanice Nova Bukovica 4 kim. a
od Slatine 7 kim.


Kotarski upravitelj : G r o g e r.


IV/lioi*300 Cr^r*3\/0 ^ ^^^^ dobrom stanju prodaju se jef-
IVlJol OKJKJ Opi aVO, tino i to: 1. Universalni stroj sa razalnima
letvama (prije 250 sada 100 K); 2. Mali mjerači stol sa diopterom,
bousolom, lancem, mjer. vrpcom i drugima nuzspravama u škrinjici
(prije 130 sada 50 K); 3. Perspectiv-diopter srednje veličine (sada
20 K); 4 Polarni planimetar (prije 52 sada 25 K); 5. Veliki kutni bubnjić
sa mikrometrom (prije 40 sada 20 K); 6. Dva obična mala kutna
bubnjića (prije po 12 sada po 7 K); 7. Priručna torbica sa spravama
(Feldbesteck) (prije 24 sada 12 K). Pobliže ubavijesti daje uredničtvo
»Šumarskoga lista".


B
B
iiiLr;) prnnn;:i hnra ^´ ^^ 3-godišnjih, tko ima za
lijrVu \jl I IUya UUI a prodati, neka posalje ponudu pod
chifrom ,Wald< na uredničtvo »Šumarskoga lista« (u njemačkom jeziku).