DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Honoriranje članaka.


Za Članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu
i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke 5*0 K;


b) za prevode 3.5 K; i


c) za prepisane stvari 2´0 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u
koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenoga časopisa, po društvenom
upravi]ajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Šumskih biljka


mnogo milijuna svih vrstih veoma liepih nudja c. kr. šumarnik
Rudolf Hacker u Kraljičinom Gradcu (Češka) iz vlastitih biljevišta. Naročito
preporuča krasne omorike, bor, ariš, bagrem, hrast obični i crveni
amer., crni bor, borovac, jasene, javore, jalše, breze, brijeste, glog i ine
živičnjake. Omatanje u mahovinu ne računa se, a košare se zaračunavaju
uz vlastitu dobavnu cijenu. Zatražite cjenik. Šumske biljke razašilju
se sada kao brzovozni predmeti uz cijenu, koja je propisana za običnu
tovarnu robu.


SADRŽAJ, strana


Šumarski grijesi^ Piše I. Z. 81—87
Trgovačke uzance (uvjeti) koji vrijede na bečkoj burzi za tr


govinu sa svima vrstima drva 87—112
Osobne vijesti: Imenovanje 112
Društvene vijesti: Zakladi u spomen „A. Borošića". — Pripo


moćnoj zakladi . Il2
Različite vijesti: Reorganizacija bujičnih tehničara u Austriji.


Božično drvce, kao uzgredni šumski užitak. — Željezne


i drvene podvlake na željeznicama. — Zavod za i:5tra


živanje tla. — Osiguranje šuma proti požaru. — Mno


žina radnje koju drveće za doba vegetacije obavlja . 112—116
K pitanju šum. terminologije: Dopis G. Petroffa, šefa sekcije


za uredjenje šuma i urednik »Gorskog Pregleda«. . . 117
Dopisi uredničtva . . . . ´ 11. . 117
Oglasi 117—120