DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

-- 83 —


Da bude dohodak iz šume što veći pašarilo se svud i vazda
a o predzabranama ni govora. U tako progaljenim sastojinama
nije bilo ni traga naravnom pomladku, već svuda samo korov,
U kratko rečeno, nekoć najvrijednije sastojine, ne samo da su
postale posve bezvrijedne, već su smanjivale i vrijednost cijeloga
posjeda. Solidan i ozbiljan kupac mora naime računati na to,


da će morati ove znatne opustošene površine, sa velikim troškom
umjetno pošumiti.
U početku prodavala se pojedina hrastova stabla, ili više
njih domaćim rellektantima, a da se što više đohodka izsisa,
izradjivali su se preostatci ovih hrastika u vlastitoj režiji na
franceske dužice i bačvarsku robu. Ovaj režijni rad nije obavljalo
šumarsko osoblje, već šumarski manipulant, kojega se je
rad, obzirom na njegovu korpulentnost i redovno poodmaklu
dobu sastojao u tomu, da je proizvedenu robu samo na stovarištu
primao, bez da je k samoj izradnji i zavirio. Tako se je
izradila samo posve cjepka deblovina za cjepanu robu, dočim
su ostali dijelovi stabla koji se nisu dali lahko izraditi i na
kojima bi radnik manje zaslužio, bili prepušteni truležu.


Akopremje već dosta toga do vremena našeg procjenjivanja
jur struhnulo bilo i bilo mnogo toga po okolnom pučanstvu
kao ogrijev na vatri spaljeno, ipak smo nailazili na mnogo i
mnogo za tehničku porabu sposobnih, ali neizrabljenih komada.


Pošto nijesam mogao doznati kakvi su dohodak ovi hrastici
vlastelinstvu donesli, nijesam ni kadar po prilici naznačiti,
kakva je šteta preuranjenim i neracionalnim unovčenjem ovih
hrastika po vlastelinstvo nastala. Dovoljno je iztaknuti, da se
je nad tim nalazom često puta sgražalo i samo vlastelinske
osoblje, koje se je na tu grabežnim gospodarstvom uništenu šumu
jur priviklo bilo.


Isto tako kao ove hrastove sastojine bijahu devastirane i bukove
sastojine sa sklopom 0 1—0.3 sa povoljnima izvoznima okolnostima.
Za tehničku uporabu prikladnoj bukovini nije bilo u njima
ni traga, pa ni takvoj iz koje bi se ogrijevno drvo I. vrsti izraditi
moglo. Sve što je bilo preostalo ili je bilo kržljavo ili šupljo
ili trulo. To su opet „sjemenjaci* bukve u nezagajenima predjelima.