DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-85´ ^-


Tpredjela. Niti Je to bila sječa preborna ni oplodna^ već lih samo
grabežna. ´ -´ --
Nije nitko mario za to, što se. j ^ tu nđ,ta´zilo visina od
700—900 m. nad morem i strmih obronalca sa usponom od


20-35". -:^´-T,.--.
Nenadkriljiv je bio način unovčivanja crnogorice kod ovog
vlastelinstva. Najviši jedan obronak ovog vlastelinstva bio je
oko vrhunca obrašćen krasnom mladom jelovinom u smjesi sa
bukvom i javorom. Tu nadjosmo pojedina jelova stabla preborom
izvadjena i na daske izradjena, a kako to bijahu mlada,
dosta granata stabla od 40—50 cm. debljine, bilo je od njih


tek 20—30% deblovine izradjeno na krovnu dasku, dočim je
ostatak truležu prepušten -*´
Stablo se je na izradbu izdavalo na taj način, da je do


tični žitelj od izradjene krovne daske za izradbu i dopremu
dobivao Va od proizvedene množine dasaka, dočim je jednu trećinu
dobilo vlastelinstvo u ime kupovnine. Vlastelinstvo je dakle
crpilo iz ovih stabala tek 7 — 107o> sa kakovom se korišću držim
nezadovoljavaju ni u prašumama američkima. Uz dosada rečeno
nebi trebao valjda ni naglašivati, da ovaj posjed omedjašen nije
bio, pa nije bilo ni nikakvih šumskih mapa, ni iskaza o šumskom
i inom posjedu ovog vlastelinstva, ter se je moralo za procjenu
nuždne podatke tekar iz katastralnih posjedovnih listova vaditi.


Doduše, bio nam je pružen njekakvi gospodarstveni program,
kojeg je svojedobno vlastelinstvo na zahtjev nadležnoj županijskoj
oblasti predložilo bilo, nu u tom programu bijahu takvi
podatci, kako mi u praksi velimo, iz trbuha sastavljeni, da nikako
nije mogao služiti nama kao pomagalo za solidnu procjeinu.


Taj je program doduše bio na stručnjački način sastavljen,
ali samo za oko, jer njegovi podatci nisu odgovarali faktičnom
stanju u šumi.


Da bi se bilo još nmogo inih grijeha u ovom šum. gospodarstvu
pronašlo, o tom ne može biti dvojbe, osobito da se je
u administrativne odnošaje bilo zavirilo. ´ ´. ´\


Ovdje su tek zabilježena samo opažanja kod let´mice obav