DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 86 —


Ijene procjene, bez ikakva uvida u službene knjige ili spise. No
ipak smo se iz svega uvjerili, da zločesto šumarsko gospodarstvo
ovog vlastelinstva, nije skrivilo toliko njegovo šumarsko
koliko ostalo nestručno upravno osoblje, koje je i o šumskom
gospodarstvu bitno i konačno odlučivalo. U obće držimo, da se
u ovakovim prilikama vlastelinsko šumarsko osoblje nije moglo
ni oduprijeti ovom načinu grabežnog gospodarstva, jer je konačna
odluka ležala u rukuh samoga vlastelina i inih nestručnjaka.


Uz to prijali su ovi odnošaji svekolikom upravnom i pomoćnom
osoblju ovog vlastelinstva. Sam sam čuo, da su se
dvojica medjusobno posprdno propitkivala da li su već mjesečnu
plaću primili, prera je već i 15-ti m_inuo bio. Jednom starijem
činovniku dugovalo je vlastelinstvo na plaći znatniju svotu, ter
je bio sa svojom tražbinom od kupca na kupca predavan, što
ga je svakako bolje štitilo i obezbjedjivalo, nego kakova službena
pragmatika.


Kod same procjene osjetili smo i te kako, da promjena u
posjedu, a naročito u načinu gospodarstva, podnipošto poželjna
bila nebi.


Prva exkurzija kod koje je i reflektant učestvo/ao, upriličena
je bila kroz opustošene hrastove i bukove sastojine, a
njihovu razmedju, sa nepristupnima i sačuvanima bukovima sastojinama,
morali smo sami pomoćju preglednih mapa generalnog
stožera istraživati i u te mape urisavati. K izvidima pozvano
lugarsko osoblje ih u obće nije ni došlo ili je prispjelo tako
kasno, da se u udaljenije predjele nije moglo dospjeti. Uvidivši
konačno, da nara se namjerice ili običajnim kasnim dolaženjem
lugarskoga osoblja zaprjeke prave, služili smo se lih spomenutimi
nacrti kod naših izviđa doduše mukotrpno, nu ipak uspješnije
nego da smo iščekivali kasni dolazak lugarskog osoblja.


Na posljedicama ovog grabežnog gospodarstva boluje to
vlastelinstvo još i danas, te ove posljedice prelaze neprestano
iz ruke u ruke, jer nitko neće da zagrize u gorku jabuku posu
mljivanja opustošenih hrastovih i bukovih šumišta. Svega toga
nije moralo biti, samo da su šume, u kojih &e sjeklo, valjano
zagajene bile.