DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— S7 —


Pisac ovih redaka vidio je na Krasu šume zaduženih vlastelina,
vlastelinstva, koja su bila u posjedu bezdjetna posjednika,
šume koje su bile u svrhu exploatacije kapljene, gdje takodjer
ne bijaše baš sve u redu, ali takove pustoši kao što je
ova ovdje, nije mogao konstatirati. Takova šta moga,© je naći i
našao je tek u plodnoj Slavoniji.


Završujuć kratki i koliko- bijaše moguće blagi opis ovog
grabežnog gospodarstva, moram donekle na obranu istog, još
jedflu ne baš ut^ešljivu činjenicu spomenuti, da se i kojekada
druguda u plodnoj Slavoniji našoj vide još i druge i vrlo zamašne
pogrješke u šum. gospodarenju. Tako sam vidio bivše
hrastove sastojine promjenjene u sastojine bijele šume, vidio
sam proreda, izvedenih ne u svrhu uzgoja mlade sastojine, već
u svrhu crpljenja što većeg medjutomnog dohodka na štetu
preostale glavne satojine (sjeklo se naime najljepša stabla, a
ostavljala se potištena). Dalo bi se takodjer bezbroj pogrješaka.
konstatirati počinjenih time, što gospodarstvene osnove ne odgovaraju
stojbinskim i administrativnim i tržnim odnošajima dotičnih
predjela. Grješilo se, — da još na obranu spomenem, —
takodjer i u susjednoj nara posestrini Bosnoj, raznima mnogogodišnjima
ugovorima, koji su pridonjeli potisnuću tržnih cijena
na manje.


Svega toga bijaše po malo po svuda, nu ipak nigdje ne
bijaše tako nepokrivenih i teških grijeha kao ovdje. Ben Akiba
bi ovdje svoju slavu izgubio! I. Z.


Trgovačke uzance (uvjeti) koji vrijede na bečkoj
burzi za trgovinu sa svima vrstima drva.


(Valjaju od 1. travnja 1911).


I. Odjel. Opće ustanove.
§1. Gledevaljanostiustanova.
Niže navedene uzance vrijede za sve trgovačke poslove,
u trgovini sa svima vrstima drva koji se: