DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 267 —
drvo sa mosta. Kad je to učinjeno, tada objesi isti radnik samo
jednu mačku na uže, kojim se vraćaju sprave za pričvršćivanje
L, zaveže za isto drugu mačku, sve lance i klanfe, te ujedno
pričvrsti viseću mačku za uže, koje služi za ustavljanje.


Sada se sa gornjeg tovarišta (stanice) spusti dalnji tovar,
pri čemu uže za ustavljanje, jer je bez kraja, vuče gore onu
mačku, koja visi dolje na užetu skupa sa drugom mačkom i
lancima, koji na njoj vise. U sredini spuzaljke opet se sve ustavi
i to prazna mačka nasuprot tovaru. Drugi tovar vuče praznu
mačku i ostale spreme preko točke s na drvenom kozlu, pa se
iste ponovno upotrebljavaju za odpremu tovara.


Na taj način neprestano se obavlja transport drva. Tovari
drva spuštaju se na užetu za teret T dolje, a prazne mačke,
lanci, klanfe, a eventualno i hrana i t d. putuju na konopu L
gore.. Preko valjaka kod r na drvenom kozlu sklize se konop
za ustavljanje.


Slika III. prikazuje fotografsku snimku dolnje postaje za
istovarivanje te cjelokupne naprave, a gore kod X vidi se posve
maleni drveni kozlić (Slika III.) od gornje postaje za tovarenje,
koji je postavljen na rubu obronka, a konopi nategnuti su preko
vrhova drveća.


Mora se primjetiti, da uže za teret T mora biti na gornjoj
postaji za natovarivanje izmedju drvenog kozlića i gornje skele
prilično horizontalno nategnuto, pošto bi se inače tovar spuznuo.
Veća duljina drva koje se imade odpremati ne smeta ništa pri
samoj odpremi, samo duljina drva nesmije biti veća od udaljenosti
drvenog kozla od drvene skele na gornjoj postaji za
tovarenje.


Konačno ćemo navesti nekoje podatke o samoj napravi
spuzaljke kod llohenberga. Razlika visine izmedju gornje i
dolnje postaje iznaša 320 met., a dužina spuzaljke izmedju drvenog
kozla, do dolnje postaje iznaša 900 met., te visi posve
slobodno t. j . žičana užeta nisu nigdje poduprta. U nazočnom
slučaju radi se o tome, da se drvo, koje se nalazi na visoravni
pkruženoj strmim stijenama (vidi pozadinu si III.) spusti u do