DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 270 —


karakterišu naš kras vapnenci i dolomiti. U bližoj okolici Cirkvenice
vidimo vapnence ksenonske krede, na kojoj su baš skoro
sve kulture z. z. Cirkvenice uzgojene. Ovo kamenje dosta je
rastrošeno i raspucano. Kako je poznato ne obiluju ovi vapnenci
vlagom, te akoprem je ovaj naš kraj dosta oborinama bogat,
to ipak usljed rastrošivosti vapnenih kami gotovo sva oborinska
voda izčezne.


Klimatičke prilike našeg kraja su za uzgoj šume prilično
loše, pa ako bi za izbor pojedinih vrsta drveća za pošumljenje
krasa jedan faktor i bio povoljan, to drugi u isti mah isključuje
povoljan uspjeh kultiviranja. Tako n. pr. mora se kod izbora
vrsti drva uzeti u obzir na krhkost drveta i stoga štetni utjecaj
bure na njega, na vapneno tlo i malu količinu vode u njem,
na vlagu atmosfere i (u predjelima kraj mora) preveliku količinu
soli u njoj.


S ovih razloga vrlo je teško nači vrstu drveća, koja se
svim tima faktorima bar donekle može prilagoditi.


Za prije spomenuti crni bor znademo, da je biljka, koja
podnaša priličnu toplinu, a ne stavlja ni velikih zahtjeva na vlagu
tla, te je poradi toga, kako je već i spomenuto, podesna biljka
za pošumljenje krasa.


Za uspjeh vegetacije nekog kraja nisu samo geološke,
nego i klimatičke prilike, i to hydrografijske i one vjetrova,
od osobitog značenja.


Poradi toga spomenuti ćemo i nekoliko riječi o klimatičkim
prilikama našeg kraja.


U našem predjelu (t. j . kraj mora) poprečna je godišnja
temperatura zraka 13-8 C"; najveću poprečnu temperaturu pokazuje
mjesec srpanj sa 23-8 0°, dok je najhladniji mjesec
sifečanj sa poprečnom temperaturom od + 5-0 C°.


Najveća apsolutna temperatura zabilježena je sa 37 C", a
najniža sa — 4*o C°.


Sto se oborinskih prilika, tiče iznaša poprečna godišnja
množina oborina 1,432 mm. Mjesec listopad, studeni i prosinac
imadu najveću množinu oborina, te iznaša poprečna množina