DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

272 —


A sada treba da njekoliko riječi spomenemo o kojem faktoru
ovise prilike visinskog prirasta u jednoj vegetacionoj periodi.
Na ovo odgovaramo, da je visinski prirast skroz ovisan
0 množini oborina mjeseca srpnja i kolovoza prediduće godine.


Prama normalnim oborinskim prilikama iznaša poprečna
množina oborina u ovim mjesecima 211´6mm; imade li u ovim
mjesecima više oborina, to će prirast u visinu u slijedećoj godini
biti veći i obratno, padnu li one ispod poprečne množine,
biti će spomenuti prirast slabiji.


Ovo se temelji na sasvim physiološkim principima. Poznato
je naime, da naše drveće početkom mjeseca srpnja počne sabirati
reservnu hranu, ova reservna hrana imade zadaću, da početkom
vegetacionog perioda slijedeće godine daje biljki već
gotov plastički gradjevni materijal.


U koliko uplivišu oborinske prilike jedne godine na visinski
prirast u slijedećoj godini, pokazuje nam slijedeća skrižaljka:


Množina
oborina u ´3 Visinski


S


Predjel 3 mjesecu 5 prirast kod Opaska
6D srpnju i kocrnog
bora
lovozu


1905 iJ5B´2 mm. 1906 32 cnt. Položaj na kojem se
nalaze ove kulture nagnut
„K u k« 1906 100-9 mm. 1907 24 cnt. je prama Jugo - Istoku,
kulture su stare oko 12
općina 1907 131´4 mm. 1908 13 cnt. godina te je prama tome
uzet prirast od sedme do
Cirkvenica 1908 ´257-6 mm. 1909 30 cnt-dvanajste godine. — Ovaj
predjel je dosti izvržen
1909 192-0 mm. 1910 25 cnt. buri, tlo ksenonska kreda.


1902 127-7 mm. 1903 12 cnt. Položaj na kojem se na


laze one kulture nagnut


1903 2880 mm. 1904 34 cnt. je prama Jugu, kuture


su stare oko 5etrnajst


1904 255-J mm. 1905 26 cnt. godina. — Ovaj predjel je


vrlo izložen buri.
„Lokvica" 1905 256-2 mm. 1906 30 cnt. Formacija kao gore.


općina Selce 1906 190-9 mm. 1907 32 cnt.


1907 131-4 mm. 1908 12 cnt.


1908 257-0 mm. 1909 29 cnt.


1909 192-0 mm. 1910 23 cnt.