DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 2´r3 --
Iz ove skrižaljke vidimo, da na prirast u visinu u jednoj
vegetacionoj periodi najviše upliviše množina oborina prediduće
godine i to baš ona množina u mjesecu srpnju i kolovozu.


Ovo nekoliko stranica neka bude kao navještaj jedne veće
radnje o prirastu našeg kraškog drveća, koju kanim u skoro
vrijeme u ovom listu objelodaniti. A. Kauders .Šumarstvo u Bugarskoj.


u zadnje vrijeme puno se radi oko unapredjivanja šumarstva
u Bugarskoj. Početkom god. 1911. bio je setom šumarskog
odjela imenovan dugogodišnji i vrstni stručnjak na radnom i
književnom polju, g. St. Brnćeff, koji je reorganizovao čitavu
šumarsku službu tako, da je šumarstvo Bugarske danas silno
krenulo naprijed.


Prvo i najglavnije tako zvano »pitanje jajlackog prava*
riješeno je, a to riješenje biti će od velike važnosti za bugarsko
šumarstvo. Jajlaci su velike površine šuma četinjača u Kodope,
Rila, Vitoš i drugih planina, koje su obterećene šumskom pašom,
te sačinjavaju takorekuć dvovlastničtvo, jer dok je zemlja i sve
na njoj rastuće drveće vlastničtvo države, šumska je paša viastničtvo
obćina i privatnika. To dvostruko vlastničtvo silno sprečava
šumsko gospodarenje, jer dok vlastnik šume — država —
nastoji da se odgoji što više i što vrijednijeg drveća, vlastnik
paše hoće, da drveća bude čim manje. To servitutno pravo bilo
je i uzrok tomu, da je veliki dio državnih šuma prešao u ruke
obćina ili privatnika. .Sad je ali to pitanje na temelju § 1.
šumskog zakona riješeno tako, da se pravo paše odkupluje i
da šume postaju podpuno vlastničtvo države.


Drugo pitanje, koje je takodjer u povoljnom smislu riješeno,
jest pitanje o uredjenju bujica. Uslijed prekomjerne paše
i neograničenog haračenja šume, veliki dio bugarskih planina,
osobito na južnim obroncima, jest sasma opustošen i pretvoren
u velika bujična područja. Te se bujice godimice nerazmjerno
šire i nanašaju velike štete poljodjelstvu. Do sada je bilo