DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 311 V


i po gornjem patentu, a i po zakonu o ustavnom ustrojstvu
rg. evangeličke kršćanske crkve reformirane (helvetske) vjeroispovjesti
(zbornik 1899. br. 37.) imade crkvena općina sama
podmirivati beriva svoga dušobrižnika.


S obzirom na to imala se je potvrditi napadnuta odluka u
onom dijelu, kojim se dozvoljuje upis ref. crkvene općine u N.
u katastar pravoužitnika, dočim je valjalo odbiti njezinu molbu
za doznaku ogrjevnoga drva, jer ona s obzirom na §. 1. zakona
od 8. lipnja 1871. u savezu sa šumskim zakonom i iijegovim
pravilnikom od 3. veljače 1860. ter §. 6. b) naputka A)
ne ima nikakova prava na ogrjevno drvo.


III.
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 11. prosinca 1885. broj 48.444 odredjuje, da župnici, koji
dobivaju drvo od svojih župljana kao lukno, mogu njime po
volji raspolagati, ter ga prodati i zamijeniti, jer oni to drvo
dobivaju kao luknarsku pristojbu, t. j . plaću, s kojom mogu po
volji raspolagati. Za one pak župnike, koji dobivaju drva neposredno
iz šuma imovne općine besplatno ili uz plaću, odredjuje,
da vrijede i nadalje ustanove §. 22 naputka A), te oni
ta drva ne smiju ni prodati, ni zamijeniti ni darovati.


Kakogod je prvi dio ove naredbe ispravan, tako potonji
po mom mišljenju nema oslona u zakonu.


Paragraf 22. naputka A) ne dozvoljuje slobodnu dispoziciju
s drvom onim pravoužitnicima, koji su to drvo dobili »za
kućn u porabu« . Svećenici ne dobivaju međjutim svoje
ogrjevno drvo za kućnu porabu. Za kućnu porabu dobivaju
ogrjevno drvo samo oni pravoužitnici, koji ga dobivaju prem a
faktičnoj potrebi .(§. 71. šum. pravilnika od 3. veljače
1860.), dočim svećenici ne dobivaju ogrjevno drvo po faktičnoj
potrebi, već u onolikoj izmjeri, koja im pripada po postojećim
propisima bez obzira na to, da li im ta izmjera dostaje ili je
prekomjerna. ^ : . "