DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 451 —


ih iznijeti, da ne ostane Krasnica samo u Krasnici, već da se i drugdje
spominje. Zar ne bi bilo umjestno, da se naša društva, ulice, trgovi, šetališta
i svratišta okrste tim lijepim narodnim imenima, a ne, kako vidimo
: zvono, šišmiš, k beloj raci itd. Gospodu kolege šumare pako molim,
da kod uredjenja šuma odnosno sastavka gospodarstvenih osnova točno
paze na imena i nazive šumskih predjela i gospodarstvenih jedinica, neka
ih bilježe točno prema narodnome izgovoru i neka ih tako ispravljaju,
a neka se ne oslanjaju na katastralne i stare šumske mape, jer su te nacrte
sastavljali većinom tudjinci, kojima nije bilo stalo do ljepote i čistoće
hrvatskoga jezika, niti su taj jezik poznavali.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je: kr. žup. šumarske nadzornike I. razreda Mirka Puka
i Rikarda Schmidi n gera , kr. zemaljskim šumarskim nadzornicima l.
razreda u VII. činovnom razredu extra statum. sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ih na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. županijske oblasti
u Zagrebu odnosno Varaždinu, a kr. žup šumarskog nadzornika II. razreda
Petra Puljević-Nikolića kr. žup. šumarskim nadzornikom I.
razreda u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć ga
na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. županijske oblasti u Bjelovaru,
te šumarskog pristava I razr. Levina Haueis e a. kr. žup. šumarskim
nadzornikom II. razreda u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima
ostaviv ga na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. hrv -slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove.


Zatim je imenovao kr. kotarske šumare I. razreda: Josipa Guli na
kod kr. kotarske oblasti^ u Grubišnom polju, Ivana Konig a kod kr. kotarske
oblasti u Sisku, Sandora pi. Kôrôskeny-a kod kr. kotarske
oblasti u Našicama, Josipa Griinwald a kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru,
Antuna Resz a kod kr. žup. oblasti u Bjelovaru, Rud. Erny-a
kod kr. kot. oblasti u Zagrebu, Slavka Sut lica kod kr. kotarske oblasii
u Karlovcu, Slavoljuba pl. Teklić a kod kr. kotarske oblasti u Ludbregu,
Stjepana R e y m a n a kod kr ^ kot. oblasti u Varaždinu, Ivana
0 d ž i ć a kod kr. kotarske oblasti u Čazmu Josipa M a j n a r i ć a kod
kr. kotarske oblasti u Delnicama, Milana Ž i b r a t a kod kr. kotarske
oblasti u Virovitici, Rafaela Dvoržak a kod kr. kotarske oblasti u Križevcima,
Gjuru Demetrović a kod kr. županijske oblasti u Gospiću,
Milana W e i n e r a kod kr. kotarske oblasti u Kutini ; te šumarske
pristave I razreda : Antuna Jovanovc a kod kr. kot. oblasti u Delnicama
i Rudolfa K o 1 i c a š a kod kr. kot. oblasti u Slatini, kr. šumarskim
povjerenicima u IX. činovnom razredu extra statum, sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ih sve na dosadanjem mjestu službovanja, nadalje kr. kotar
skog šumara I. razreda kod kr. žup. oblasti u Zagrebu dra. Vašu V u čk
o v i ć a kr. šumarskim pristavom l. razreda u X. činovnom razredu sa
sustavnim berivima, premjestiv ga podjedno kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove.


Preuzvišeni gospodin Dr. Teodor grof Pejacsevich virovitički imenovao
je na području šumske uprave pl. povjerbinskog dobra Našice dosadanjeg