DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kr. kotarska oblast u Karlovcu.
Br. 16540|1912. Karlovac, dne 23. X. 1912.
Blatnica z. z. prodaja hrast, stabala.


Oglas dražbe.


Na temelju naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


10. t. mj. broj 63495J1912 prodavati će se dne U. studena 1912 u 10
sati prije podne u uredu kr. ove oblasti, putem pismenih ponuda 263
kom. hrast, stabala nalazećih se u šumskum predjelu »Bok« uz izkličnu
cienu 32524 K 36 fil.
Propisno sastavljene i biljegovne ponude obložene žaobinom od 10°,0
izklične ciene imadu se predati najkasnije do 11. studena 1912. do 10
sati prije podne kod uručbenog zapisnika kr. ove oblasti.


Ponude zakašnjele, brzojavne i us4mene, kao i one ispod izklične
ciene ne primaju se.


Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im dražbeni uvjeti za
stupajućih kupo-prodajni ugovor, dobro poznati i da iste bezuvjetno
prihvaćaju.


Dražbeni uvjeti, koji se odnose na prodaju spomenutih stabala mogu
se za vrieme uredovnih sati uviditi kod kr. ove oblasti.


Upravitelj:
Kr. županijski tajnik :
P e i č i ć v. r.


Br. 6—5.


Branimo kulture od divljači!


„BRUMATA"


zakonom zaštićeno !


Moje, po stručnjacima izkušano i za očuvanje šumskih kultura od bb-i2


grizavanju po divljači izvrstno sredstvo „(irmnata", dobiva se u zgod


II
II
nima limenina kutijama sa 5—10 kgr. sadržine, te u zamotcima od cea.


26, 50, 100, 150—300 klg. postavljeno na kolodvor u .... za !0 K po


100 klg. Uporaba toga sredstva je vrlo jednostavna a uspjeh siguran i


trajan.


I


Josef Pastôter, Schmierdle- u. Fettwarenfabrik


Wien X-3, Favoritenstrasse 180—82.


Hrvatski šumarski kalendar g. 1913.


dotiskan je, te ga gg naručitelji mogu dobiti uz običajnu cijenu od 2 K
40 f. kod gdje. Makse udove Borošić u Zagrebu Gundulićeva ul. br. 54.
Kalendar je popunjen raznim novim gradivom, te će svima potrebama


p. n. gg. šumara udovjljavati.
A. K e r n, kr. šum. nadz.