DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 496 —


Prodano je:


Dne 17. X. tg. prodano je po gosp. uredu petrovaradinske imov. obćine:
U srezu: Neprečava , 148 jasenovih sa 597 i 428 brestovih stabala
sa 2013 m3 gradje za 108874 krune. Poprečna kub. sadržina gradje


s


1 stabla bila je 4´5 m a utržak po 1 m3 41 krunu. Udaljenost od obale
Bosuta 2 kim. Dostalac Theodor Schilinger, Zemun.


U srezu Varo š : 187 brjestovih stabala sa 708 m3 gradje za 34208
kruna. Poprječna kub. sadržina gradje po stablu bila je 4 m3 a utržak po
1 m3 48 kruna. Udaljenost od obale Bosuta je 2 kim., od željeznice 5 kim.
Dostalac Heinrich Mechiner, Vinkovci.


U srezu Smog va: 648 hrastova sa 3155 m3, 2 jasena i 32 brjesta
sa 147 m3 za 171.999 kruna. Popriječni kub. sadržaj hrastova bio je 4 8
m3. Poprječna cijena za 1 m8 hrastovine polučena je uzev za podlogu cijene
za brjestovinu i jasenovinu kao u srezu Varoš i Neprečava sa 45
kruna: 171999 — ( 147 X45)=^= 165384 : 3115 = 52 krune. Udaljenost
šume od Bosuta 3 a od željeznice 4 kim. Dostalac Lord i Co Budimpešta.


U srezu Radjenovci: 789 hrastova i 29 brjestova sa 6044 m*
sadržaja gradje za 371999 kruna. Poprječni kub. sad. stabla 7-4 m3 a
popr. cijena 1 m3 61 K. 50 f. Udaljenost od Save 2 kim. Dostalac Lord
i Co. Budimpešta.


U srezu Klenak : 1192 hrastova sa 3562 m3 gradje za 119.130 K.
Poprječna sadržina po hrastu bila je 3 m8 a utržak po 1 m3 33 krune. Udaljenost
od Save 4kim. a od željeznice 6 kim. Dostalac Milan Sachs, Zagreb.


U srezu Kupinovo : 1279 hrastova sa 4839 m3 sadržine gradje za


210.110 kruna. Poprječni kub. sadržaj stabla bio je 3*8 m3, a utržak po
1 m3 43 krune. Šuma leži uz savsku obalu. Dostalac Richard Alberti
Budimepšta.
Izradjivati smije se samo deblovina do 30 cm. debljine na vrhu i
to kusi po bečkim usanama, inače ništa drugo. Uplata polovice kupovnine
odmah, a polovice najdulje do konca marta 1912. Rok izradbe do
konca marta 1912, a za Smogvu do 30 juna 1913.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht, Zagreb.