DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 169 bukva
II


|l drvna gromada


tekući pro


33 Naziv skupine broj u
0 1
cijenbena


a


´S. odnosno predjela naravi 5 li S > vri


p označenih jednost


M


X | ? i ´ |


00 +j 0


s?
u stabala m3 K f. K |f.
CQ


I
II


I. Jelinski lug 1-211—3820 2610JÎ 2589 68 258968 7769 04 2101254
1


II. Veliki klaujee 3821—5680 1850 i 1562-97 1552-97 4658 89 14688 75
1
Ukupno . . . -12427 93 35701 29


Obći dražbeni uvjeti.


1. Dražba će se obaviti izključjvši ustmene, jedino na temelju pismenih
ponuda (oferte), na zakašnjenje i brzojavne ponude ne će se uzeti
obzir.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se predati
kr. kotarskoj oblasti u Čabru najkasnije do 11 sati prije podne odredjenog
dana po dobniku (uri) kr. kotarske oblasti. Ponude mogu glasiti
na jednu ili na dvije skupine
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni uvjeti
dobro poznati i da ih u cijelpsti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 10°/0 procjenbene vrijednosti u ime žaobine
u gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima, koji imadu u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniii pupilarnu sigurnost.
5 Kupac dužan je kupovninu platiti slijedećim načinom :


a) ako dostane samo jednu skupinu, tada ima jednu polovicu od
dostalne (kupovnine) svote platiti u roku od četrnajst (14) dana, nakon
primljene obavjesti 0 odobrenju dražbe, dočim drugu polovicu bezuvjetno
prije početka izvoza drvnih sortimenata.


b) ako je dostao dvije skupine, tada ima jednu polovicu kupovnine
platiti i to: na onu skupinu u kojoj će najprije raditi u roku označenom
pod a), a na drugu skupinu prije nego li počme sa izvozom robe iz dotične
skupine, nu svakako prije izminuća roka ustanovljenoga za iznos.


c) Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjere, a prodaje
se koli tvorivo, toli i sve ogrijevno drvo.
d) Kupac se obvezuje od kupovnine 0-2% uplatiti u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


6 Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se donašati na vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Čabru u uredovnici kr. kotarskog šumara
i kod zemljištne zajednici Plešci u Plešcima.


U Čabru, dne 11. ožujka 1913.
Kr kotarski predstojnik :
Szalopek.


Za ova stabla
pojedine skupine
ustanovljena izklična
cijena