DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 228 —


Za temelj preračunavanja i plaćanja u austrijskoj vrednoti
treba da služi srednji tečaj medju novcem i robom dotične inozemne
vrednote na dan izvršene predaje robe.


§. 39. Ako je utanačeno platiti cijenu gotovinom (per cassa),
mora se platiti odmah kod predaje robe ili fakture.


Ako stranke nisu drugčije ugovorile ili nije drugčije odredjeno
u ovih običajih, cijena se za kupoprodaje u svih sklopljenih
poslovih razumijeva u čistoj gotovini bez odbitka (per
cassa netta senza sconto).


Osim iznimaka, navedenih u ovim običajima, iznos odbitka
ili popusta od cijene moraju ugovornici ustanoviti kod sklapanja
posla i mora se naznačiti u fakturi.


§. 40. Ako se roba predaje na dijelove, prodavač može
zahtijevati kod predaje svakoga pojedinoga dijela primjereni
tomu iznos po ugovorenoj cijeni na račun (a conto).


§.41 . Prodana roba treba da se plati bez svakoga troška
i poštarine u ruke prodavaču ili na prije ustanovljenu i naznačenu
mjestu.


Ako je ustanovljeno platiti na mjenbeni prihvat, koji dospijeva
za njeko vrijeme poslije dana izdatka, dospjetak se računa
od dana dovršenoga primanja, pa ako se je s primanjem
zakasnilo, od posljednjega dana, koji je bio ugovoren za primanje.


Biljegovina za mjenbene prihvate ide na teret prodavača.


4. O teži i mjeri.
§. 42. Cijena se ugovara redovito za robu po težini na
temelju 100 kilograma, a za robu po mjeri na temelju hektolitra
ili metra.


Iznimke ovomu pravilu navode se koliko u člancih, u kojih
je riječ o pojedinih vrsti robe, toliko u §. 170. pod nazivom
»0 drugoj robi«.


§. 43. Postojeći statuti za javne prisežne mjerače lijesa i


žita ustanovljuju pristojbe za mjerenje, izuzam dalje slijedećih


preinaka.