DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 230 —
Ako se pako ima ugovor izvršiti odmah ili količina robe
nije opredijeljena ili se roba prodala putem sa zaporkom »ako
prispije« (salvo arrivo), mešetarina se ima platiti odmah poslije
predaje.


Mešetarina od vozarine neplaća se, dok nije krcanje dovršeno.


7. O pristojbi za vještake.
§. 48. Pristojbe za vještake, koje za izvansudbene poslove
imenuje predsjednik trgovačko-obrtničke komore, ustanovit će
komorsko predsjedničtvo.


8. Predaja mjere i teže (La resa).
§. 49. Kod predaje preračunava se težina ili mjera inostranih
zemalja na temelju jednakih ustanova, po kojima se
preračunava na riječkom tržištu.


9. Tara.
§. 50. Tara, ako nije u ovim običajima naznačena, računa
se po istim običajima, koji su mjerodavni za riječko tržište.


*
* *


Poglavje IL, III. i IV. i z p u š t e n o, jer se neodnosi
na šumske proizvode.


*
* *


(1 — 4 izpušteno).
POGLAVJE V.


5. Kože i kožice.
§. 102. Kože se ugovaraju po obćenitom pravilu na težinu
osim kožica janjećih i jarećih, kožica od divljači i zečjih, koje
se pogadjaju na broj.


§. 103. Sirove kože domaće ugovaraju se po čistom kilogramu
s naznakom vrsti i porijekla.


Kože moraju biti bez rogova, lubanje, papaka, kosti u repu
i dronjaka (cacole), s manje od 3 grčice (gospi) i očišćene prije
nego se potegnu. Treba da su dobro ostrugane, bez rezotina
i škulja.


Kupac ima pravo neprimiti koža, koje nezadovoljavaju
ovim zahtjevom, ili potražiti odštetu.