DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 231 —


§. 104. Ako se ugovaraju kože putem za predaju na obali
ili u skladištu bez drugih posebnih ustanova, kupac je vlastan
da iztrijebi sve kože mokre, kao i kože manjičave i pokvarene ;
nadalje je vlastan iztrijebiti od suhih koža sirove, osoljene i
poškropljene solju (a fior di sale).


Kože, ugovorene putem, primaju se iz skladišta, ako nije


o
tom drugo pogodjeno.
§. 105. Za kože se manjičave drže:
a) kod telećih koža: parnule, prorezane, plešave, starene
i pokvarene;


b) kod soranella, kravljih, volovskih i bikovskih suhih i
soljenih sve, koje imaju više od dvije grčice, plešave, gnjile,
pokvarene, starene, parnule, prorezane i škuljave;


c) kod janjećih, jarećih, kozjih i bravljih suhih i soljenih
sve parnule, prorezane, boginjave, šugave, starene i pokvarene ;
d) kod inozemnih koža volovskih i kravskih suhih i soljenih sve
plešave, porezane, pokvarene, grčićave i s drugimi vidnimi manami.


§. 106. Ako je kupac sporazuman primiti takodjer maničave
kože, mjestni običaj daje mu odštetu, najme: kod soranella,
kravskih i govedskih, ako imaju 3 ili više grčica ili su
plešave, 20°/0 ; ako su plešave i pokvarene, povrh odštete od
20% još nadodštetu, koja se utanači. Kod drugih koža, kao
telećih, janjećih, jarećih, kozjih i bravljih, suhih i osoljenih, daje
se odšteta po pogodbi.


6. Šišarice i šiške (Vallonee e gallone).
§. 107. Šišarice i šiške ugovaraju se po ogledku na 100 kg
.s naznakom vrsti, porijekla i ljetine i to u hrpi ili vrećama.


*
* *


7., 8., 9. i 10. izpušteno, jer se neodnosi na šumske proizvode.


11. Lijes.
Obćenite ustanove o lijesu.


§. 134. Hrastovin u sačinjavaju proizvodi od gorskoga
hrasta ili kitnjaka (Quercus rober s. Quercus sessilinora, Traubeneiche,
quercia di montagna, rovere) od hrasta lužnjaka