DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 234 —


Cijen a se utanačuje po kubičnom metru.
Lijes uglas t.
§. 137. Lijes uglast dijeli se:


I. u komade za brodogradnju.
II. u komade za gradjevine i raznu porabu.
Komadi za brodogradnju razredjuju se opet u: 1. obične
komade upravne i krive, 2. rebra (corbame) i 3. komade likovite
(pezzi figurati).


I.
1. Obični komadi upravni i krivi. To su proizvodi
četverouglasto otesani od 22 za 22 cm* sve do 40 za 40 cm,
a dugi od 6—10 m i više.
Ovi komadi (ako neima posebne naredbe) otesani su na
trgovački rub (a spigolo mercantile) t. j . pripušta se okrnjen
srh (obli brid lo smusso) do Vio širine na svakom rubu kusa.


2. Rebra (corbame) su otesani komadi poput prijašnjih
od 14 cm debljine i 1*5 m dužine.
Kod rebara neodbija se okrnjen srh, samo ako nije prekomjeran,
najme ako se neproteže. predaleko


3. Likoviti komadi (pezzi figurati) jesu komadi izrasli
na oblik, kakov treba za brodogradnju. Nemoraju biti otesani.
II.
Komadi za gradjevine i raznu potrebu (gradja) izdjelavaju
se uvijek na živi rub, (a spigolo vivo) te su posve
upravni, 3 m i više dugi i 2%o** cm i više debeli.


Kakvoća . U otrebak (scarto) izlučuju se komadi s ovim
manama: s gnjilimi smogori, natruhli, okružljivi (la cipolla),
crvotočni i mušičavi, uvrnuti (le tressature), pukli od zime (le
sventrature), sa crnim smogorom (il grigio), a napose za brodogradnju
komadi sa šupljim smogorom (occhio di pernice) ; nasuprot
imaju se uz odštetu primiti komadi, koji na dvije trećine
neimaju navedenih grešaka te se mogu upotrebiti za
opredijeljenu svrhu.


* Odgovara diagonali od 31 cm bez kore i bjelike.
** Odgovara diagonali od 28 cm mjerenoj bez kore i bjelike.