DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 237 b)
duge s jednim samo pravilnim sagibom (grbom), koji


prelazi 6 mm (3 linije) oblučne visine na 3 dm (1 nogu) tetive ;
c) lako zavite (con leggera imberlatura) ;
d) takozvane krivulje ili sablje (sciabolate), naime kojim


su strane krive mjesto upravne;


e) rujave i mokričave (affette da vena rossa o nera), čvorave
i kvrgave (con nodi e groppi), sa smolenicom (con gelatura),
ako ove grješke neprodiru naskroz duge ili se nesastaju
na obje strane, da se od takove razcijepane ili razpiljene duge
po debljini može napraviti barem jedna poluduga bez mane.


§ 141. Duge se mjere na kraju najkraćem, najužem i
najtanjem.
Ako neima druge pogodbe, razumijevaju se duge ovako :


U dužini:
od punih sve do kao ili


parižkih parižkih pariž. pariž.
m palaca m palaca m palaca stopa
0-49 = 18 0-60 = 22 0-49 = 18 = lVi -Vi duge
0-60 = 22 0-76 = 28 0-65 = 24 = 2 = 2/
0-76 = 28 0-92 = 34 0-81 = 30 = 17» =
´
/.. »
»
.-92 = 34 1-08 = 40 0-97 = 36 = 3 = 1 duga cijela
1 08 = 40 1-25 = 46 1-14 = 42 = 3 = I1/, duge
1-25 = 46 1-41 = 52 1-30 = 48 = 4 =


: 1% »
1-41 =52 1*62 = 60 1-46 = 54 = 47, =: IV. »
1-62 — 60 1-79 = 66 1.62 = 60 = 5 =; IV, »


U širini:


od punih 0-081 m = 3 palca sve do 01108 m = 4 palca
kao dvije trećine duge od 0.108 m do 0162 = 4 do 6 palaca;
od punih 0-108 m = 4 palca sve do 0´162 m — 6 palaca


i više kao cijela duga (ili jedinka).


Za veće širine treba sporazumka od slučaja do slučaja, kao
što prigodice za duge izpod 0*081 m = 3 palca široke, ali je
stavno, da treba mjeriti širinu bez svake prigodične bijeli, a
duge krivulje računati samo toliko široke, koliko bi bile uz
upravne strane.