DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- ^39 —
§. 143. Velike su duge (dogoni) one, koje imaju
164 cm (5 stopa) i veću duijinu, po žici su cijepane ili piljene,
pa poslije oblanjate.


Ugovaraju se na kubičuu mjeru, po komadu ili na tekuću
uzduljnu (linearnu) mjeru.


Za ovu robu valja isto, što je rečeno za obične hrastove
duge.


§. 144. Kada bi se prodavalac obvezao predati količinu
(partiju) duga u opredijeljenom roku, a ne bi je predao, to
može kupac:


a) neprimiti pravodobno nepredanu robu, odustati od ugovora
i zahtijevati, da mu se odmah povrati preplata (antecipazione)
ili kapara, ako je preostala kod prodavača; ili


b) javiv prodavaču, kupiti na njegov račun izostalu robu
na tržištu predaje; ili takodjer


c) tražiti odštetu na temelju vrijednosti nepredane robe,
koju će vrijednost ustanoviti predsjedničtvo trg. obrt. komore,
§. 145. Kada se je kupac obvezao primiti stanovitu koli


činu u opredijeljenom roku, a nebi primio, prodavač može:
a) uzkratiti predaju robe, neprimljene na dobu, i od ugovora
odustati, ili
b) javiv kupcu, prodati za njegov račun neprimljenu robu
na dobu na tržištu predaje, ili takodjer
c) tražiti odštetu na temelju vrijednosti neprimljene robe,
koju će vrijednost ustanoviti predsjedničtvo trg. obrt. komore.


§. 146. Ako se je prodavač obvezao predati duge s opredijeljenom
prosječnom širinom tako, da 100 duga daje stano«
vitu ukupnu širinu, to se razumijeva bez svakoga pripusta
(tolleranza) ili bez svake odštete, te prodavač mora bezuvjetno
predati duge, koje imaju ugovorenu prosječnu širinu, niti se
neprepušta odšteta za razliku bilo u novcu bilo u većem broju
duga, isto tako ne može prodavač naknaditi nedostatnu prosječnu
širinu duga jedne vrste (ili jedne omjere) drugom vrstom,
koja bi imala veću širinu, kao što neima prava povisiti cijenu,
ako bi predao veću prosječnu (srednju) širinu od ugovorene.