DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 240 -
Ako je pako bila cijena uglavljena po njekoj jedinki prosječne
širine bez uvjeta, da roba mora u istinu dati uprav taj prosjek
širine, prodavalac može onda predati ugovorenu prosječnu širinu
u primjerno većem broju duga ili cijenu obaliti u razmjeru, u
kojem stoji predana širina pram širini, uzetoj za temelj cijene.


Kada je ugovorena predaja na više puta (u partijama), to
se ima širina urediti za svaku pojedinu dionu predaju i za svaku
pojedinu vrstu.


§. 147. Kupac ima pravo neprimiti plavljenih duga (doghe
flottate), ako prodavač nije ugovorio predati takove duge.


Kupac nije dužan u »monte-dugama« (in monte) primiti duge
predjelane ili popravljene poslije dovršene šumske izradnje. Isto
tako neima prodavač prava iz srednjega otrebka, prodanog napose
ili istodobno uz monte, obrati duge prikladne za popravak, da
ih poslije popravljene preda kupcu za monte ili zadrži za sebe.


Ako se je ugovorilo, da nesmije biti dobra otrebka od
opredijeljenoga postotka kod robe in monte ili kod pojedinih
omjera, sadržanih u robi in monte, kupac nije obvezan primiti
višak dobra otrebka, niti odštetu u novcu. Isto tako nemože
se jedna omjera naknaditi drugom, već se svaka omjera ima
predati u razmjeru, koliko je pogodjeno za cijelu količinu (partiju)
robe »monte buono« ili s dobrim otrebkom.


Ako se opet nije ugovorio opredijeljeni postotak dobra
otrebka, razumijeva se, da roba in monte nesmije imati preko
35% dobra otrebka, a u ovom nesmije biti preko trećine žilovitih
duga (venate).


Ako su pogodjenoj količini dodane u ugovoru riječi »po
prilici« (circa), mora se pripustiti predaja za 5% veća ili manja;
gdje neima tih riječi, prodane se količine imaju predati tačno
po ugovoru.


Ako se je povodom nedostatnoga prebiranja prodavačeva
u robi, prodanoj za monte, pronašlo srednjega otrebka ili nedomjernih
duga (mancanti in misura) izpod 5%, kupac ih nemože
ne primiti, ali ima pravo na primjerenu odštetu.