DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24a —


U potrebi traži se kockovna mjera geometrijskim načinom,


za koji se uzima obseg ili pravi promjer usred dužine.
Cijena. Pogadjaju se po komadu.
§. 153. Jedrila ili jarboli jelovi nazivaju se komadi


u prirodnom stanju s korom ili oguljeni i otesani samo na dolnjem
kraju na 2-25 do 2*55 m u dužinu u osmokutnom obliku.
Omjer e se propisuju za dužinu i debljinu i to debljina
na grlu, usred dužine i na vrhu.


Kakvoća . Izlučuju se kao otrebak komadi od stabala
na podanku obumrlih, nagnjili, loši, sa črnimi smogori, s kvrgami
gnjilimi i vezanimi na okolo (a corona), rakavi ili koravi, kao
i krivi i oštećeni od posjeka ili od prevoza.


Mjera . Mjeri se vrpcom dužina od dolnjega do gornjega
kraja i onda razni obseg na tri gore naznačena mjesta a debljina
se kore odbije.


Cijena se ustanovljuje po komadu ili po kubičnom metru.


§ 154. Križiće (antenne) jesu takodjer komadi za potrebu
brodova, koji se proizvode isto na način jedrilja, samo
nijesu nigdje otesani.


Omjer e se naredjuju za dužinu i debljinu nasred dužine.
Kakvoća, mjera i cijena pogadja se kao za
jedrilje.
§ 155. Za jedrilje i križiće smrekove kao i borove
služe jednaka pravila kao za jelove.


Lijes uglas t.
§. 156. Klade (bordonali). Jesu četverouglasto otesani


komadi, duži od 8 m i deblji od 26/26 cm u četvorini.* Komadi
izpod ovih omjera smatraju se kladicama (bordonalići).
Kod ugovora na živ rub (aspigolo vivo) dopušta se okrnjak


(lo srnusso) na srhu od 2 do 3 cm prema veličini komada sve
do na Vio dužine, postao od bradvilja ili trenjem od prevoza.
Ali u sredini treba da su srhovi svakako oštri.


* U mletačkoj mjeri izraženo glasi : dugačko najmanje 24 noge a debelo
9/9 coli. Gradja počam od 15 ml. nogu duljine (5*20 met.) otesana 6/6, 6 7, 7/7,
7/8, 8/8 ili 8/9 coli, kao i komadi, koji imadu debljinu bordonala ali nemaju njihove
duljine, zovu se „Skala-drvo".