DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 6. U ZAGREBU, 1. LIPNJA 1913. GOD. XXXVII.


51IJYIHR5KI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove i. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — iLugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K|


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Mjestni običaji* (usance)


u trgovačkom poslovanju i prometu u okružju
senjske trgovačko-obrtničke komore.


POGLAVJE I.


1. O ugovorima u obće.
§ 1. Trgovački se poslovi sklapaju po volji stranaka budi
ustmeno budi pismeno listom ili ugovorom, neposredno ili pako
posredno preko trećega.


§. 2. Ugovor o sklopljenu poslu treba da sadržava :


a) Mjesto i dan ugovora.


b) Ime i prezime ili tvrdku kupca i prodavača, a gdje je
bio posrednik, takodjer njegovo ime i prezime i prebivalište.


c) Naznaku količine, vrsti, kakvoće, lika (il tipo), biljege
(la marca) ugovorene robe i ako je bilo pogodjeno porijeklo
robe, takodjer naznaku toga porijekla


d) Cijena za svaku jedinku broja, objama (volume) ili težine
robi, kao i platežne uvjete.


e) Naznaku mjesta predaje ili primitka, kao i pogodjeno
vrijeme, u kojem se ima ugovor izvršiti.


* Prošle godine donjeli smo usance bečke burze za trg. drvom, a sada douašamo
naše senjske usance, koje vrijede za promet sa Italijom i dr. južnim zemljama
a ko,e su izdane u smislu §. 3. si. f. zak. Članka VI. od g. 1868. iz redovite skupne
sjednice trgovačko-obrtničke komore u Senju dne S. ožujka 1891. br. 195.