DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 248 —


D. Bukovina.
Lijes uglas t.
§. 163. Klade bukove prave se debele 25 cm i deblje, a
dugačke 6 metara i duže.
Kakvoća, mjerenje i cijena kao kod klada jelovih
i smrekovih.
§. 164. Prečnice bukove imaju ustanovljene omjere i
oblike prema svrhi, za koju će se upotrebiti.
Kakvoća . Kao što omjere i oblici, ugovara se posebice
i kakvoća, te se mora sudarati s pogodbom.
C i j e n a je po komadu.
§. 165. Bukove su piljenice brvna, daske, testoni
(glavine, zaglavci) i daščice.
Brvna i daske proizvode i donose se na prodaju s
omjerami i uz uvjete kao i jelove daske.


Testoni (glavine) su daščice od 2-23 do 2-28 m dugačke,
od 21 do 24 mm debele i od 248 do 230 mm široke.
Kakvoća . Izmeću se u otrebak komadi gnjili i loši,


razpucani i škuljavi, s gnjilima čvorovima, sa cjepotinama većimi
od širine komada i komadi neokruženi (neokrajčeni).
Cijena za 100 komada.


Daščice po genovskom običaju (uso Genova) kupuju
i prodaju se navadno sa 10 desetinaka, sadržanih u 100
komada. Koliko desetinke, toliko jednostavne daščice dugačke
su 2-23 do 2-28 m, a široke ili od 170 do 246 mm ili
od 248 do 300 mm. Debljina je daščicam od 7 do 8 mm, a
desetinkam od 14 do 15 mm.


Kakvoća kao kod testonâ.


Cijen a se pogadja za 100 komada, od kojih barem polovica
mora imati najveću širinu, označenu za dvije vrsti širine.


Daščice po messinskom običaju (uso Messina) dugačke
su 2-23 do 2-28 m, široke 248 do 300 mm, debele
4*/2 do 5 mm.


Kakvoća . U prihvatan otrebak vrstaju se zdrave daščice
od 246 sve do 220 mm široke, ali se ovakovih nemora primiti