DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 249 preko
20%; onda daščice punomjerne. koje imaju slijedeće pogreške:
neznatno gnjile ili oštećene, sa pukotinami, koje na
nijednoj strani komada nepresežu 80 cm; kojim cjepotine, veće
od širine komada sežu sve do trećega dijela dužine; koje imaju
gnjilih čvorova; daščice sa njekoliko škulja od preko 3 do 5 cm
u promjeru; neokrajčene daščice i splohom svaka takova daščica od
pravilnih omjera, od koje se mogu izvaditi barem % dobre daščice.


U neprihvatan se otrebak izvrgavaju sve, koje imaju veće
pogreške od navedenih.


Cijen a za 100 komada, od kojih se 7. sastavljaju od
300 mm i 7. od 248 mm. Po običaju plaća se za prihvatan
otrebak dvije trećine cijene, pogodjene za bezpogrješne daščice.


§. 166. Vratila (subbie) nazivaju se bukovi komadi,
izcijepani od trupaca i otesani bradviljem na živ rub u slijedećim
omjerama:


Dužina Četvorina


115/115


5-15 do 5-25 m ,06/.o5 do ili 15´ V ml.
4-10 , 4-20 „ „ „ , , 12´ „ „
2-05 „ 1-10 „ , „ . „ 6´ „ .
5-15 „ 5-25 , ´/,, , % „ 15´ »/," .
4-10 „ 4-20 „ , „ , , 12´ „ „
2-05 , 2-10 . , , . „ 6´ „ „


Kakvoća . Neprimaju se komadi nedomjerni, sa srcem,
krivi, zavinuti, pukli, oštećeni i gnjili, kvrgavi, mokričavi i rujavi
(con vene nere e rosse) kao ni crvljivi i s bjelikom (. alburno).


Cijena po 100 komada.
§. 167. Vesla neuradjena bukovi su komadi izcjepani i
izradjeni na oblik vesla te dolaze u slijedićim omjerama:
Dužina Pero Ručica
8´ ral. = 275 do 3-— m 13 do 14 7s cm 6 do 9 cm
10´ » = 3-45 » 3-70 » 14V, » 16 » 6 Vi » 9 » O


>


12´ » = 415 » 4-40 » 14V, » 16 » 67s » 10 > "S
14´ » = 4-85 » 5-10 » 16 » 17 Vi > 7 » 10 » ´
fm
c
-*


16´ » = 5-60 » 5-80 » 17 V, » 19 » 9 » 11 »
18´ .> == 6-25 * 6-50 » 19 » 20 » 9 » 11 » Mes


>


20´ > = 6-90 .» 7-20 » 22 » 24 » lOVi » 12 » Cfl