DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 251 —


Neprimaju se komadi posve truli i izpod najmanje mjere
Cijen a po prostornom metru i po metričkom hvatu.
§. 170, Obruči su proizvodi od ljeskovine i grabovine.
Ljeskovi su obruči:


1. mali ljeskovci ili bižice, dugački 1 do .5 m
kojih ima u svakom svezku 16, ako su jednostavni, ili 24 komada,
ako su dvostruki.
2. srednji ljeskovci ili stotinjaci od 1-5 do 2 m
dužine, 100 komada u svezku.


3. batišnjači od 2*5 do 3 m dužine, 32 komada u svezku.
4. š e s t a c i, koji se proizvode takodjer od grabovine,
3 5
do 4 m dugački, 18 komada u svezku.
Grabovi su obruči:


1. B a d e n j a c i, 5 do 7 m dugački, 16 komada u svezku.
2 Maže i to: šestaci 4-5 do 5 m. dugački, kojih
ima u svezku 30 komada, i batišnjači, dugački 4 do 4-5 m,
kojih se broji u svezku 50 komada.


Kakvoća . Obruč treba da je čist bez čvora ili kvrge i
neprekršen kod smatanja.
Cijen a se pogadja po svezku, koji treba da broji naznačeni
broj obruča dotične vrsti, ili takodjer po tovaru, u koji idu po 2 svezka.


Drveni ugalj.


§. 171. Drveni se ugalj dijeli na ugalj od bukovine ili od drugoga
posebno naznačenog drva ili takodjer od mješovitog drva.
Kakvoća. Ugalj treba da je posve gotov suh i bez


praha osim onoga, koji postaje po sebi od naravi stvari.


Cijen a se ustanovljuje po 100 kg, po cijelom vagonu ili na
korbe od 6-34 hektolitra, na koje ide još naravni vrh, dolazeći od
napunjivanja korbe lopatom. Na vrh se meće, dok ugalj nepada.


§. 172. i 173. izpušten.
POGLAVJE III.


Pomorski poslovi.


1. O najmu broda (Del noleggio).
§. 174. Brod na jedro ili paru, koji je najmljen »spreman
da krca« (pronto a caricare), mora bili sasvim spreman i pripravan
primiti teret.