DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 254 —


Ako je ta izjava učinjena do 10 sati prije podne istoga dana,
onda počinju tovarni dani teći od 2 sata poslije podne.
Izjava, učinjena poslije podne, vrijedi za drugi dan, ako je
stigla do 7 sati u večer.
Za terete u hrpi vrijede u pogledu početka tovarnih dana
i za potrebne pripravne radnje ista pravila, kao i za jedrenjake.


§. 178. Parobrodarska poduzeća, koja podržavaju redovite
vožnje po stalnom voznom redu, riješena su svake izjave o počimanju
tovarnih dana, ako je poznat dolazak i odlazak njihovih
parobroda, ako su najme svaki vozni red i preinake u njem oglasila
8 dana prije započete vožnje, te jedan primjerak oglasa
predložila trg. obrt. komori.


Nu roba, koja dolazi prekrcana s drugih pruga, mora se
ipak dojaviti primaocem.


§. 179. Ako se u najamnom ugovoru navodi naprosto njekoliko
tovarnih dana »tekućih« za krcanje ili skrcanje, razumijevaju
se ovo dani, kako idu redom po kolendaru.


Kapetan nemože se onda uztezati, da radi u nedjelju ili
blagdan, osim ako bi to oblast zabranila. Ako se je ova zabrana
mogla predvidjeti, ubraja se taj dan u tovarne dane kao
slijedeći; nu ako se nije mogla predvidjeti, nebroji se taj dan
makar je bio uvršten u tekuće tovarne dane.


§. 180. Ako krcač ili primalac nebi htio da se radi u ne


djelju ili blagdan, ubraja se taj dan jednako tekućim tovarnim


danima.


Ako se u najamnom ugovoru napominje njekoliko tovarnih


dana »tekućih osim nedjelja i blagdana«, razumijevaju se izuzeti


samo nedjeljni i svetačni dani, koji su u ugovoru izrično na


vedeni ili koji su u mjestu zapovijedani.


§. 181. Ako isti ugovor napominje njekoliko tovarnih dana


»djelatnih«, razumijeva se, da se izuzimaju nedjelje i zapovije


dani blagdani, kao i dani, u koje se nemože raditi radi više sile.


Uzima se, da je radnja zapriječena višom silom, ako ju


zabrani oblast ili ju elementarne nesgode zaustavljaju na mjestu


krčanja ili skrcavanja t. j . takovo nevrijeme, koje nedopušta