DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 2.. —


Parobrodima, počev od 400 bačava registra, plaća se 0 25 for.
u zlatu po bačvi registra; izpod 400 bač. 029 for. u zlatu po
bačvi registra, a može se platiti u papiru s pridometnutim
pridom po dnevnom tečaju.


Kod preračunavanja zlata u papir treba držati 8 for. a. vr.
u zlatu = 20 franaka.
§ 185. Parobrodi, koji uzimaju samo dijelove tereta ili koji
su na redovitim vožnjama, nisu dužni privoliti na nuztovarne dane.


6. O krcanju i skrcavanju (Della caricazione e scaricazione).
§. 186. Brod je gotov da krca ili skrca, pošto se je usidrio
ili vezao privremenice ili stalno na mjestu, odredjenu mu za te
radnje lučkim uredom (§. 176.), nu mora, ako krca, imati dno
pometeno, pribaviti si potrebnu pritegu (zavorra), kao i pripraviti
oblagala (il pajuolo), što ga spada, a parobrod još stajati
s parom za svoje klube (verricolli) i posve pripravan na radnju ;
ako pako skrcava, treba da su mu otvorene na odredjenom mjestu
luknje ili vidjelice (beccaporte), a parobrod biti posve pripravan
sa svojim klubama.


Osim toga, gdje se to zahtijeva, kapetan je dužsn prije
izjaviti, da je gotov (§§. 177. i 178.).


Ako je brod pristao uz lučki kraj, mora imati za potrebu
mostnice na obali, bilo da krca ili skrca.


§. 187. Brod nosi troškove za oblaganje, za pretince i
obrane, za potrebne čavle, za slaganje u obće (lo stivaggio), za
iztrganje lopatom (la paleggiature), za mostnice ili upotrebu
mostnica, za ukrcaj (. imbarco), kad je roba predana; za skrcaj,
dokle se je roba po običaju postavila na obalu, primila kod
ruba broda ili pod klubama (sotto paranco sulla chiatta).


Iznimice daje primalac o svojem trošku mostnice za skrcaj
ugljena 1 kamenja na kola.
§. 188. Šture, koje treba za očuvanje tereta, daje krcač


o svojem trošku i one su njegove, a kapetan potvrdjuje, da ih
je primio.
§. 189. Mjeračinu (troškove za mjerenje) kod žita plaća
krcač ili primalac, brod nikad.