DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 257 —


§. 190. Ako je brodarina pogodjena po ukrcanoj težini,


vagarinu plaćaju krcač i brod na polovicu.


Isto tako plaćaju primalac i brod na polovicu brodarinu,


koja je pogodja po skrcanoj težini.


§. 191. Mjeračinu za sve vrsti lijesa, ako i koliko se bro


darina plaća na temelju takove izmjere, nosi brod, dok je od


redjen za luke izvan gibraltarskog tijesna; inače, ako je od


premljen put luka sredozemnoga mora, podmiruju mjeračinu


brod i krcač, svaki polovicu.


§. 192. Za predaju i primanje robe kod krčanja odredjuje


se slijedeće:


Roba u obće, koja se ima krcati, postavlja i predaje se
na trošak krcača na lučkoj obali, gdje je brod pristao ili vezan,
pa ako stoji dalje od obale, roba se postavlja i predaje na najbližem
mjestu na lučkoj obali.


Iznimke su od ovog pravila ove:
Duge, koje se krcaju na jedrenjake, broje i predavaju se u
skladištu, ali prevozne troškove na obalu nosi krcač.
Klade i grede može krcač predati plivajuće u luki. Dotegljenje
k brodu plaća brod.


Žito, koje se ima ukrcati u hrpi, donosi se k rubu broda
nastojanjem i o trošku krcača. Vreće se razrešuju i izpražnjuju
na teret broda, te njegovi ljudi moraju paziti, da konopci veza
nepadaju u brod medju žito.


§. 193. Ako se krca žito u hrpi i puni teret, kapntan može
zahtijevati, da prepriječi nagibanje broda (ingallonamenti), neka
mu se dade iste robe takodjer u vrećah, ali ne više od 15%,
nu mora to zahtijevati pravodobno, te daje ili plaća potrebne
vreće, kao što i naknadjuje prigodični pravi višak troška za
sipanje u vreće.


§. 194. Ako se krcaju sabirani (a colletta) ili dioni tereti
(carichi parziali), red, kako će pojedini krcači predavati robu
jedan za drugim, ustanovljuje kapetan ili opravnik (agente).


§. 195. Za krcanje valjaju ove odredbe: