DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 222 f)
Ako se je dao zadavak (kapara), mora se potvrditi, da
je primljen
g) Podpis prodavačev ili kupčev i ako je bilo posrednika,
po volji takodjer njegov podpis.


§. 3. Svaki ugovornik može zahtijevati, da se sastavi i
izmijeni ugovor, makar da je posao sklopljen ustmeno, do 12
sati o podne djelatnoga dana, koji slijedi danu sklopljenoga
posla.


§. 4. Svaki ugovor mora se sastaviti i izmijeniti za 24
ure poslije stavljenoga zahtjeva, ako stranke stanuju u istom
mjestu. U protivnom slučaju i ako se posao ugovara listom,
treba da se izmjena izvrši za vrijeme, koje je potrebno u normalnim
okolnostima, da se odgovori na pitajući list.


§. 5. Ugovori se izmjenjuju predavajući prodavač kupcu
primjerak ugovora, što ga je prodavač podpisao, i predlažući
drugi istovjetni primjerak, da ga kupac podpiše i povrati.


§. 6. Ako se ugovori nisu izmijenili u roku odredjenom
u §. 4., ugovornik, koji redovito zadovoljuje svojim obvezama,
ima pravo podignuti prosvjed proti zakasniocu, što je propustio
sastaviti i izdati ugovor ili što je uzkratio primiti ga, te može
u tom slučaju zahtijevati, da mu se tim nastala šteta naknadi.


§. 7. Ugovor se može prenijeti na drugoga samo onda,
ako je prenos ugovoren medju strankama i navodi se izrično
u ugovoru riječima: »po naredbi« fali´ ordine) ili drugima sličnima
riječima


§. 8. Prenos se izvršuje ustupom ili naledjem.


Pravo prenosa ide samo kupca. Prodavač neima toga prava.


§. 9. Sva prava i obveze, koje idu kupca po ugovoru, napose
i pravo daljnjega ustupa, prelaze prenosom na ustupnika,
odnosno na prenosnika (naledjnika).


§ 10. Svaki ustupnik ili prenosilac odgovara slijedećim
ustupnicima ili prenosnicima za izvršenje ugovora, osim ako je
ustupio ili prenesao izpravu sa zaporkom »bez obveze« (senza
obbligo).


§. 11. Zadavak, (kapara), primljen i potvrdjen u ugovoru,
razumijeva se uvijek, da je primljen u gotovu.