DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— . —


Ako je brod pristao tik lučke obale, roba se prima na
obali, a inače izpod kluba. U ovom posljednjem slučaju trošak
za barku, nije li protivno ugovoreno, nosi primalac


Parobrodi na redovitih vožnjah, koji imaju odredjeno mjesto
kod lučke obale, moraju predati robu na lučkoj obali, ma da
su i dalje vezani.


Roba postavljena na obalu, nora se isti dan, ako nije
primalac prisutan, čuvati od nevremena, pa ako se nebi primila
i odnesla toga dana, može ju kapetan ili opravnik dati pohraniti
u skladište na trošak i račun primaoca.


Ako bi roba ostala postavljena na obali kroz noć, te trebala
čuvara, platit će ga primalac.
Gdje parobrodarska poduzeća imaju posebnih pravila za
pohranu robe, to su ta pravila valjana.


Primalac kakvagod tereta nije dužan primiti oblagala.


Za skrcavanje voća i druge robe u hrpi, gdje treba vreća i
ljudi, da ih napunjivaju, mora to sve priskrbiti primalac o svojem
trošku; ali ljudi broda moraju pune vreće skrcavati i postavljati
na obalu.


§. 196. U jedan djelatni dan, ako vrijeme dopušta te se
radi u zimsko doba, najme od 1. listopada do konca veljače,
od 7 sati u jutro sve do mraka s prekidom na pol ure u jutro
i na jednu uru o podne, a u ljetnje doba, najme od 1. ožujka do
konca rujna, od 6 sati u jutro sve do večera s prekidom na
pol ure u jutro i na jednu uru i pol o podne, ima se ukrcati ili
skrcati slijedeća količina:


a) Duga bukovih srednjih omjera, a od ostali omjera u
razmjeru, u zimsko doba 20,000, u ljetno doba 25.000.


b) Gradje, klada i greda oko 30 kub. metara na jedrenjacima
izpod 200 bačava, a na većima 45 m3 u svako
doba godine.


c) Dasaka, brvana i ostalih piljenica od 40 m3 na jedrenjacima
izpod 200 bačava oko 70 m3 iznad 200 bačava registra
u svako doba godine.


d) Bačava s tekućinami oko 50 s pomoću barke ili oko


80 na obali.