DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— ?60 —


u kovanom novcu (ili jednakima riječima), brodarina se ima
podmiriti po volji platca budi u odnosnoj inozemnoj efektivnoj
vrijednoti ili u austrijskoj vrijednoti po burzovnom tečaju.


§. 200. Predplate brodarine kod jedrenjaka na odlazku temelje
se u pogledu burzovnih listaka (§. 198.) na tečaju dana,
kad je brod dovršio krcati, te se odbija odbitak (sconto) dotičnoga
tržišta za rok od tri mjeseca.


8. 0 teretnicah (Delle polizze di carico).
§. 201. Ako kapetan ili gospodar broda podpiše teretnicu
sa zaporkom »kaže se, da ima« (diče essere), ova ga zaporka
oslobadja od odgovornosti samo za sadržinu, težinu i mjeru tovaraka,
ukrcanih na njegovu brodu i navedenih u teretnici.
§. 202. Ako kapetan ili gospodar broda podpiše teretnicu
bez svake zaporke, odgovoran je sasvim za stvari ukrcane i
navedene u teretnici, samo se pripušta naravni manjak u težini
i mjeri.


9. O manjku u teži i mjeri (Del calo).
§. 203. Trgovački običaj na ovom tržištu pripušta gubitak
na robi, koja dolazi morem, te ga zove naravnim manjkom.
Za takov manjak pripušta se kod slijedećih stvari, kako je
naznačeno :
kod riže do l°/0 ;
» rogača svježih 2—30/o, stari 1—2%;
» ruja u hrpi 1—2%, u vrećama V do 1%;
» ugljena do 2°/0;
» ulja u bačvama do 2°/0;
> vina u bačvaama do 2°/0;
» žita ´´.,, ali iz crnoga mora 2% ;
» željeza staroga do 2´/2%


Konačna ustanova.
Običaji protivni ovim ustanovama, prestaju vrijediti od dana
proglašenja ovih mjestnih običaja.