DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 26! —


Drugo pismo iz Draganićkog luga.


(Nastavak).


Pogledamo li si s bližega matematski oslon, s kojim je g. P. htio
utvrditi svoj navod o posvemašnjoj zagaji Drag. luga nakon prve obhodnjice,
onda opažamo, da on polazi s hypoteze »ako sada jošte pred
postavim , da ukupna površina šume iznosi P jutara onda slijedi, da će


P
se prve godine prebrati, a po tom i u zabranu staviti — jutara« (str
457.). Moram priznati, da bi taj računični zaključak bio sasma ispravan,
kad bi stajala gornja predpostava i kad g. P. nebi bio pobrkao čistog sijeka
sa uredno prebornim Gornja formula kao i njezin zaključak »aiza 22 go


22 P
dine prve obhodnjice stajati će pod zabranom . = P jutara, dakle cijela
šuma« stajali bi samo onda, kad bi se unutar tog roka cijela šuma


(P) imala isjeći čistim si jekom i odmah zagajiti. Sječem li
pako uredno prebornim sijekom samo najdeblja stabla i to samo iz jednog
odjela, i budem li tim postupkom s odjela, koj je n. p. velik 135 jutara
i podpuno obrasao sa 17029 stabala koja predstavljaju debljinske razrede \
(odj. 15. ur. raz. Visoka) izsjekao samo 5U5 stabala (debljih od 61 cm.


p. p.) odnosno u tom slučaju samo 3.7 hrasta po jednom jutru, (debljih
od 61 cm ) i time na toj cijeloj površini prouzročio čistina i progala računajuć
da 125 god. staro stablo zastire 53Q0 od samo 17 jut. tada niti
sam posjeko P površinu niti mogu staviti P površinu u predzabranu, već
samo ntl dio P površine, samo onih 17 jutara. Dakle ne P kako to tvrdi
g.
P. već Pn. Uvrsti li se sada ta ispravljena i istini odgovarajuća mate22
P„
matička predpostava u konačnu formulu g. P—a
—»„— onda slijedi, da


nakon njezinog razriješenja nepreostane P = cijela šumska površina kao
zagajena već samo ..) t. j . samo ona, koja je tečajem prve obhodnjice
unutar pojednih odjela faktično i izsječena.


Na slici broj 2. (str. 136. S. 1. g. 1912.) zorno je predočeno, kako je porasla
jedna hrpa hrastova, a naročito ono stanje do kojeg su se isti razvili tečajem
29 godina, iza kako bje iz njihove sredine u ono doba izsječen
hrast orijaš, od kojih je njeke nadrasao bio, pa ih je tečajem svog života
svakako sprečavao i smetao im u onakovom porastu i razvoju, za kakovim
bi oni bez te smetnje, svakako bili dosegli oslonom na zakone svog fiziološkog
razvoja. To je jedna od tipičnih slika, kakove su se u Drag. lugu
usljed neuredno prebornog sijeka razvijale i razviti mogle. Neima dvojbe,
da su ovakovi posljedci, u kojima se zrcale učinci koli raznih sastojinskih
prilika, toli i djelovanja same naravi gledom na razvoj stabaia vanredno
poučni, ter da upravo oni imadu služiti kao uputnici u zakone, koji kod
urednog prebora dieluju na prirast, na pomnožanje drvne gromade. na
njezinu kvalitetu kao i na one momente, pod kojima nastaju i pod kojima
se mijenjaju pojedine faze stablovne kvalilete tečajem raznih sklopova,
Što no ih takove hrpe do konačne uporabe pojedinog individua, tečajem
kojih loO —140 godina proživljuju Kad bi se u svakom uredjajuom raz