DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 273 —


gradnje, uzdržavanja i odpreme skopčane sa duljinom i konstrukcijom
upotrebit se imajuće pruge, te obzirom na odpremni odpadak i možebitno
pomanjkanje vozne snage?


Za račun potrebiti podatci mogu se iz šumar, koledara, dotično iz
Vašeg vlastitog izkustva uzeti,


III.
Od nekog šumskog posjeda prodaje se jedno jutro 20-godišnjeg
jelika podpunog obrasta II. stojbinskog razreda i jedno jutro 80 godišnjeg
bukvika sa 0´7 obrasta III. stojbinskog razreda. Opišite na koji način će te
kao strukovfljak ustanoviti podatke, potrebite za ustanovljenje vrijednosti
onih šumskih čestica, te izračunajte na temelju obćih skrižaljka prihoda,
dotično prema Vašem mnijenju, na temelju pribavljenih podataka vrijednost
tih šumskih čestica.
Dozvolu za polaganje izpita dobila su 12.. od kojih je 12 izpitu
pristupila. Diplomu dobila je desetorica kandidata.
Magjarsko zemaljska šumarsko društvo učiniti će ljetos poučno putovanje
u Austriju, kojim će ujedno uzvratiti prije dvije godine usljedivši
posjet austrijskog šumarskog društva.
Udioničtvovati može 40—45 osoba. Troškovi poučnog putovanja
iznašati će
po prilici 250 K.
Raspored poučnog putovanja je slijedeći :


18. kolovoz a o podne dolazak u Beč. U 3 sata poslije podne
pozdrav u velikoj dvorani ces. kr. gospodarskog društva. Pregledba Adrija
izložbe.
19. kolovoz a pregledba nekojih državnih šumskih posjeda i pokusnih
površina u Wienerwaldu. Noćenje u Beču.
20. kolovoz a put u Neuhaus (Češka). Tamo pregledba dvora i
zbirke diploma i zbirke diploma grota Eugena Czernina, eventualno šumskog
predjela »Gnjetelski vrt«. Noćenje u Neuhausu.
21. kolovoz a pregledba šumarije »Margarethen« gospoštije grofa
Czernina. Noćenje u Neuhausu.
22. kolovoz a put preko Budjejovica (Budweisa) — Linza u Gmunden.
23. kolovoz a put iz Gmundena ladjom u Ebensee, odtuda šumskom
željeznicom u Offensée. Pregledba tamošnjih državnih šuma i prometnih
uredba. Noćenje u Goisernu.
24. kolovoz a pregledba goisernskih šuma »Weisenbachtal«. Noćenje
u Anssee u.
25. kolovoz a put iz Ausseea u Trieben (veliko zagradjenje bujica),
odtuda u Admont na noćenje.
26. kolovoz a kroz Enns-tijesno (Gesause) u Hieflau i odtuda na
Leopoldsteinmasse. Pregledba šuma spadajućih privatnom ces. i kr. posjedu
Eisenerz, poslije podne put u Ljubno (Leoben), na večer razstanak.
Povratak preko Beča ili Graza.
U slučaju dovoljnog odziva namjerava se 27. kolovoz a pregledati
velike talionice željeza u Donawitzu.


Šumarstvo Bugarske. Cjelokupna površina bugarskih šuma iznaša
3,041.324 ha, od kojih odpada na državni posjed 902 8166 h. a, općinski
posjed 1,565.242 ha, privatni posjed 519.636 ha, na posjed škola, crkva,
mošeja i inih crkvenih institucija 536289 ha.