DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 56     <-- 56 -->        PDF

_ 274


(Pisac tvrdi, da je ove podatke crpio iz oficijelne statistike, ali je
ukupna površina za 333.640 ha. veća, nego što ju je izkazao g. šumar
Petroff u broju 6 šumarskog lista od godine 1909. Ostali slični podatci
se inače posvema slažu. Op. prevodioca).


Prema tome posjeduje država blizu jedne trećine ukupne šumske
površine, općine polovicu, a ostatak od prilike jedne šestine odpada na
privatni posjed i onaj crkvenih općina. Državne šume leže ponajviše n
brdskim predjelima Stare Planine. Rhodôpe i Rila Planine,


Državne šume podijeljene su u 448 gospodarstvenih jedinica. Općinske
šume nalaze se ponajviše u južnom dijelu Bugarske, te su razvrstane
u 2966 gospodarstvenih jedinica, dočim su privatne šume u manjim
površinama po ravnicama razštrkane. Šume Bugarske zapremaju 30%
sveukupne površine, te prema tome postotku zauzima Bugarska četvrto
mjesto u Europi. U južnoj Bugarskoj zapremaju šume dapače 60"/0 cjelokupne
površine.


Poprečno odpada na jednog stanovnika 1 ha šume. Ovaj postotni
razmjer izgledom je vrlo povoljan, ali se mora obzir uzeti na slabu napučenost
zemlje.


Gledom na visinu stabala mogu se šume Bugarske u dva razreda
razvrstati :


Površina od 1,060.463 ha obrasla je sa stablima od 30 m. i preko
30 m., a površina od 1,980.861 ha. obrasla je stablima ed 30 m. visine.
Godišnji prirast 100 godišnje dobre sastojine normalne gustoće iznaša
3´05 m3 po ha, kod tvrdog drveća, a godišnji prirast 20 godišnje sasto
jine 2´45 m3 po ha Kod 100 godišnje sastojine četinjača iznaša godišnji
prirast 5 69 nr´ po ha, a kod dvadesetgodišnje šume 4-15 m3 po ha.
Sveukupne šume Bugarske procijenjene su na 600 milijna franaka.


Bugarska izvaža sve vrsti tvrdog i mekog drva, dijelom kao surovine,
a dijelom u izradjenom stanju.


U petgodišnjem razmaku od godine 1898 do 1902. exportirala je
Bugarska poprečno na godinu 30,206.468 kg. gradjevnog drveta u vrijednosti
od 1,205.146 franaka, a importirala je u istom razmaku vremena
poprečno na godinu 36.773.886 kg. u vrijednosti od 1,917.080 franaka.


Import smanjio se postepeno od 3,542.078 franaka u godini 1808.
na 1,503 591 franaka u godini 1902. nasuprot je izvoz narasao od
1,016 639 franaka, u godini 1899. na 1,563.591 franak, u godini 1902.
Bugarska izvaža najviše mekano drvo kao fabrikat. U gore ispitanoj periodi
uvezeno je 75% mekanog drveta, dočim je izvezeno 50.5% istoga.


Bugarska izvaža u Tursku 85°0. u Srbiju 3°0. u Rumunjsku 1°!0. u
Austriju 0´74 svojih šumskih proizvoda, dočim ostatak otpada na ostale
zemlje.


Iz Austrije uvaža Bugarska najveći dio i to 81 °/0 u obliku fabrikata,
iz Rumunjske 10%, iz Turske 9°/0. U Tursku uvaža mekano drvo
kao surovine ili polufabrikati a izim toga gorivo drvo i drveni ugalj.


U Njemačku izvaža hrastovinu, a u Egipat trupce i daske.


U zadnjim godinama je drvna industrija u Bugarskoj znatno napre
dovala, dočim su se prije samo manji predmeti u kućnoj industriji izradjivali.
Xekoliko tvornica pokućtva. više parnih pilana, jedna belgijska tvornica
žigica su obilno zaposlene. Domaće jedno veliko poduzeće izradjuje