DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 225 —


s toga broda; ali roba mora biti svakako prekrcana i opet
odpremljena za predaju u tri mjeseca od dana nesreće. Ako bi
se pako takov brod bio posve izgubio ujedno sa svojim teretom,
prodavač prestaje biti obvezan da preda, kao i kupac da
primi drugu robu u naknadu, ma da je ova roba jednaka s izgubljenom
po kakvoći, kolikoći i porijeklu.


§. 24. Ako se roba ugovorena putujuća, slaže u kakvoći
samo djelomice s ugovorom, kupac je obvezan primiti taj dio,
koji se slaže s ugovorom; što se pako nesudara, može odbiti.


§. 25. Nazivom „putujuća roba" (merce viaggiante) razumijeva
se roba, koja je već predana kapetanu ili vozaču, da
se preveze na odredište.


§. 26. Odgovornost za štetu i pogibelj, kojoj bi roba bila
izvržena putem ili prevozom, odredjuje članak 344. trg. zakona.


Ako je roba prodana sa zaporkom »trošak, vozarina«
za mjesto ili izvan mjesta, takova zaporka neobvezuje prodavača
na odgovornost za navedenu štetu i pogibelj. Ako je
pako prodana ovdje ili van sa zaporkom „trošak, vozarina i
osjeguranje", to prodavač takodjer neodgovara za navedene
štete i pogibelji, ako je izručio kupcu osim ustupnice još osjegurnicu
(asekuracijonalnu policu) proti gori navedenim štetama
i pogiblima, kojima je roba putem podvržena.


§. 27. U cijeni robe, pogodjenoj sa zaporkom »bez troška
na kolodvoru« (franco la stazione), nerazumijeva se sadržana
carina ili potrošarina


Roba, koja se ima prodati na kolodvoru, smatra se skrcana
na kolodvoru i vozarina plaćena. Troškovi za preuzimanje
idu na teret primaoca.


§. 28. »Teret vagona« (carico di vagone) bez druge posebne
naznake razumijeva se, ako se radi o robi težkoj ili o takovoj,
koja uživa normalnu podpunu sposobnost vagona u težini,
količina do 105 met. centi ili 10500 kg, ali ne izpod 100
met. centi; ako se pako radi o robi laganoj, razumijeva se ona
količina, koja može napuniti normalni vagon do skrajnje granice,
dopuštene po željezničkih propisih.