DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 226 »
Malim teretom vagona« (piccolo carico di vagone) ili polovicom
vagona (mezzo vagone), isto tako bez druge oznake,
razumijeva se polovica navedene količine.


§. 29. Ako jedan ili drugi ugovornik nebi mogao udovoljiti
ugovoru radi obustavljena plaćanja, smatra se rok za
predaju ili primitak i po tom dan izvršbi ugovora dospjelim na
dan obustave.


2. O predaji i primanju.
§. 30. Kod kupoprodaja gotove robe (compravendite di
merce pronta), koja se ima predati iz skladišta ili s obale,
prodavač daje sam propisano baždarenu tezulju (vagu) ili mjeru
ili pako podmiruje vagarinu ili mjeračinu.


Nosačinu (fachinaggio) i sve ostale troškove za preuzimanje
robe plaća kupac.
Kupac može zahtijevati, da se roba važe na javnoj tezulji
(vagi) koli na obali toli u skladištu, nu onda sam plaća vagarinu.


§. 31. Roba, koja se važe ili mjeri uz prisutnoga kupca
ili njegova opravnika, smatra se predana kupcu odmah poslije
vaganja ili mjerenja.


§. 32. Kod kupoprodaja robe, koja se ima predati s broda,
mora se roba postaviti bez troška (franko) na obalu.


Ako je roba u hrpi (alla rinfusa), dužan je kupac pribaviti
posude ili vreće, ali prodavač ih ima puniti o svojem trošku.
Roba, koja se je nasula ovako u posude ili vreće, mora se postaviti
na obalu na trošak kupca. Pomagala za skrcavanje kao
koševe, kable i drugo, mora pribaviti prodavač (Iznimke se navode
u §§. 77.—133.)


§. 33. Kod kupoprodaja robe s broda na brod, ima se
roba predati na onom brodu, na kojem se nalazi u vrijeme
prodaje.


§. 34. Ako je ugovorena roba pripravna za primanje iz
skladišta (pronta), nesmije se primanje započeti kasnije od dana
djelatnika, koji slijedi za ugovornim danom, kao ni prekinuti
izvan više sile.