DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1913 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 227 ;—
§. 35. S obale ima se roba primiti isti dan, kad je
tamo postavljena. (Pogl. V. §§. 193 i 194.)


§. 36. Posude, zamatala i prekrivala nevraćaju se prodavaču,
izim da su predane slijedeće stvari maslinsko ulje iz
Puglie, Sicilije, Dalmacije i Levanta u bačvah, mjehovih itd.;
mendule svakoga porijekla, uljevito sjemenje svake vrsti ; žito i
sočivo u vrećah; lješnjaci; sućine (essenze); groždje; droždje (drop) ;
šišarica (vallonea) u vrećama ; solajka (soda) i sumpor u vrećama ili
u kakovom drugom sudju. (Vidi pojedine vrsti robe. §§. 77.—133).


§. 37. Za izvršivanje ugovora i za predajne rokove razumijeva
se naznačeno vrijeme po običaju ovako :
Prvog a tjedna ili prve nedjelje u mjesecu
— od 1. do 7. dana uključno.
Prve polovice mjeseca = od 1. do 15. dana
uključno
Drugoga tjedna ili druge nedjelje mjese
c a = od 8, do 15. dana uključno.


Polovicom m j e s e ca = od 13. do 17. dana uključno.


Trećega tjedna ili treće nedjelje mjesec
a = od 16. do 23. dana uključno.
Druge polovice mjeseca — vrijeme, koje počima
16., a svršuje posljednjim danom mjeseca.
Četvrtoga tjedna ili četvrte nedjelje mjeseca—
o d 24. do konca mjeseca.
Koncem mjeseca = počam od 27. sve do uključno
zadnjega dana mjeseca.


3. O platežu cijene.
§. 38. Ako je ugovoreno, da će se cijena za kupljenu
robu platiti u inozemnoj vrednoti (valuti), kupac je vlastan,
pošto je to i/javio kod primanja, platiti u dotičnoj pogodjenoj
inozemnoj vrednoti ili pako u austrijskoj vrednoti po tečaju na
dan predaje, osim, da je pokraj označene vrednote upotrebljen
izraz »u gotovom novcu« (in effettivo) ili drugi slični dodatak,
u kojem se siučaju uzima, da je ugovoreno platiti uprav u označenoj
inozemnoj vrednoti, a ne u drugoj.