DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 66 —


Vinko Nagy,


kralj, ministarski savjetnik.


U U. broju Šumarskog lista od g. 1913. priobćili smo,
da je previšnjim riješenjem od 6. listopada i913. u statusu
činovnika upravljajućih hrvatsko-slavonske državne šume stojeći
šumarski ravnatelj presv. gospodin Vinko Nagy ime-,
novan kr. ministarskim savjetnikom.


Svatko tko poznaje umne sposobnosti novoimenovanoga
presv. gospodina kr. ministarskog savjetnika Vinka Nagya,
te njegov prijateljski, službeni i privatni saobraćaj, bio je
sigurno tim imienovanjem obradovan, a napose obradovalo
je to imenovanje članove hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, jer je ov-ako visoku čast polučio i opet naš domaći
sin* vrstan strukovnjak, koji je do sada sve svoje duševne
i tjelesne sposobnosti posvetio unapredjenju naše zelene struke..


Vinko Nagv rodjen je 25. studenoga 1860. u Daruvaru
u Slavoniji. Osnovne i srednje škole polazio je što u svom
rodnom, mjestu, što u Bjelovaru, Rakovcti, Zagrebu i Osijeku.
Strukovnu naobrazbu stekao je na c. kr, visokoj školi za zemijotežtvo
u Beču, te na rudarskoj i šumarskoj akademiji u
Šćavnici.


Poslije svršenih nauka proveo je šumiarsku praksu kod
hadšumarskog ureda u Lippi, kod kr. šumarije u Begovomrazdolju
i Ogulinu te je godine 1890. položio sa izvrstnim
uspjehom državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
iza č^ga mu je povjerena uprava kr. šumarije u
jasenku. Godine 1891, imenovan je pomoćnim taksatorom
kod kr. šumarskog ureda u Otočcu, gdje je provadjao prvu
10-godišniu reviziju gospodarskih osnova. Godine 1893. pozvan
je na službovanje kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo u Budimpešti,
gdje je g. 1894 imenovan nadšumarom, a g. 1897.
šumarnikom.


* Od državnih u Hrvatskoj i Slavoniji rodjenih šumarskih činovnika polučio
je prvi čast kr. ministarskog savjetnika godine 1909, presv. g. Josip Havas.