DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 23     <-- 23 -->        PDF

__,, 87 —


srebra nije dosegla suvišne količine, stoga su ove kovine kroz tolika
stoljeća najprikladnije za novac kao jedino mjerilo vrijednosti
iu svjetskoj trgovini. Uslijed dovoljne tvrdoće, male težine i.
velike unutrašnje vrijednosti osobito su prikladne kao prometno
sredstvo. Odoljevaju uplivu vremena i podneblja, te
u svakom mjestu podržavaju staSnu kakvoću. Ne može biti
mjerilom, vrijednosti drago kamenje, prern je skuplje od zlata
i srebra, jer unutarnja vrijednost svakog komada ovisi o veličini;
čim je veće, tim je skuplje. Dijelovi od zlata i srebra
pokazaju razmjerno smanjeni, ali uvijek jednaki dio unutarnje
vrijednosti od prvanjeg komiada. Kovanje novca spada u djelokrug
državne vlasti, a to se pravo zove regainim pravom.


Svaka državna vlast strogo nadzire svoje kovnice i zakonom
opredjeli novčanu jedinicu, te za svaki komad novca
stalnu količinu dragocjene kovine kao primjesu ili legiranje.
Uporabom postaje novac u prometu laglji, stoga mu se odredi
doba, do koje se prima u prometu. Primjesom postaje
novac tvrdji i trajniji, te se zlato miješa sa srebrom ili bakrom,
a srebro sa bakrom. Faktična je težina novca bruto
težina. Čistina je količina težine dragocjene kovine, a omjer
se izm.edju bruto težine i čistine zove finoćom. Valutu ili
vrjednot u uredjuje državna vlast. Zakonodavnim putem,
odredi se kovinu za novac i ustanovi vrijednost, koju mora
svaki državljanin primati u prometu. Izvan granica države
nema stoga novac jednake vrijednosti, kao što mu je u državi
odredjena. Kovani se novac tudje države smatra u prometu
robom, te se izmjenjuje prema sadržini čiste dragocjene
kovine. Države imaju jednovrstnu i dvovrstnu valutu, jednovrstna
je valuta zlatna ili srebrna. Dvovrstna je valuta, kad
se ustanovi kovanje novca od zlata i srebra, te je u tom
slučaju srebro usporedjeno zlatu. U našoj je monarkiji zlatna
valuta, a zove se krunska valuta.


Kovani novac.
Zakonskim člankom XV1L 1B92. zajedničkoga ugarskohrvatskog
državno[^ sabora ustanovljena je krunska vrjednota