DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 90 se
ustanoviti za kovanje zlatnog novca po sto kruna na račun
privatnih osoba ne može prekoračiti najvišu mjeru glede
kovanja novca po dvadeset kruna krijepostne postotne pristojbe
za kovanje.


U svakom drugom pogledu imadu se na zlatni novac
valute odnoseće ustanove zakonskog članka XVIL 1892. o
ustanovljenju krunske vrijednosti primjereno uporabiti i na
zlatne novce valute po sto kruna. Kovanje zlatnog novca
krunske vrijednosti u pogledu količine nije ograničeno. Nabavljena
se količina zlata može upotrebiti jedino za kovanje
novca i uredjenje valute. Kontrolu od toga vodi zemaljsko
povjerenstvo od šest članova i tri zamjenika. Dva člana i
jednog zamjenika bira velikaška kuća, a četiri člana i dva
zamjenika istog povjerenstva zastupnička kuća. Ovo povjerenstvo
najmanje jedanput koncem svake godine podnese
svoje izvješće državnom saboru.


Propisnik je izdan glede zgotavljanja, ovjerovljenja i prodavanja
uteznih mjera i vaga za kontroliranje zakonite i prometne
težine zlatnog uovca krunske vrjednote dne 6. srpnja
1900A pod br. 52.400 (Vidi zbornik br. 39 str. 263. g. 1902.)
Prema tim će ustanovama utezne mjere, koje odgovaraju
zakonitoj i prometnoj težini zlatnog novca krunske vrijednosti
baždariti isključivo državno središnje baždarsko kr. ug.
povjerenstvo, dočim će ih izdavati isključivo kr. ug. aiinistarstvo
financija.


Za mjerenje zlatnog novca krunske vrjednote po komadu
iii polag većih stavaka mogu se u javnom prometu rabiti
takove stroge vage sa odgovarajućom nosivosti, koje su po
državnom središnjem baždarskom kr. ug. povjerenstvu obaždarene,
te sa slovima A. M. kao vage za zlato označene.
Okružnicom, je kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove od 25. lipnja 1902. broj 46.684 priopćen
dopis kr. ug. ministra financija od 3. lipnja 1902. br.
45.530, da su dužne kontrolirati državne i druge javne blagajne
težinu na krunsku vrjednotu glasećih zlatnih novaca,
da ne izdadu više one novce, koji ne dosižu prometnu težinu.