DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 29     <-- 29 -->        PDF

-- 93


30 : 70. Kovanja obili država ispituju se uzajamno u obim
glavnim kušaonicania, te je za provedbu toga meciju obim
ministrima financija skJopliena ria^i;odba.
Zakonskim je člankom XXX!L 1899. zajedničkoga ugarsko-
hrvatskoga državnoga sabora odredjeno kovanje srebrnog
novca po pet kruna. Novci po pet kruna kuju se iz smjese,
koja sadržava 900 (isućina srebra i 100 tisučina bakra. Od jednog
kilograma smješasTog srebra ku]u se 417;^ komada po pet
kruna. Težina je novca od pet kruna 24 grama.


Kod kovanja novca po pet kruna ima se održati po
zakonu ustanovljena težina i sadržaj finoće. U koliko se kod
pojedinog novca ne može postići podpuna točnost, dozvo-
Ijuje se takov odstup prema gore i!i prema dolje, koji ne
nadmašuje u finoći tri tisućine, a u težini pet tisućina. Novci
po pet kruna kuju se izključivo na račun države. S toga će
se kovati predbježno do 19,200.000 kruna novca po pet
kruna. U privatnom prometu nije nitko obvezan primati novce
po pet kruna pod platež u iznosu preko 250 kruna.


Usljed naredbe od 3. prosinca 1899. broj 6349. pr. (Vidi
zbornik 1900. str. 5.) ima se rabiti za skraćeno označenje
krune i filira: kruna — K; filir — 1 Kad se svota ima
slovima izraziti treba riječi „kruna" i „filir" podpuno ispisati.


Od šestdeset´milijuna komada kovano je po jednu krunu
u zemljama krune ugarske jedan milijun kruna na uspomenu
tisućgodišnjice Ugarske. (Vidi zak. čl LI. 1895. zajedničkoga
ugarsko-hrvatskoga državnoga sabora. Zbornik 1896. str. 139).
Zakonskim čl. XI 1907. zajed. ug. hrv, drž. sabora nadopunjuje
se zaL čl XVIII. 1892. onamo, da se povrh nikaljnih
novaca od šestdeset milijuna ima od svih novaca u obim
državama kovati daljnih dvadeset milijuna kruna, od koje
svote kuju zemlje svete krune ugarske šest milijuna hruna,
a u carevinskom vijeću zastupane kraljevine i zemlje četrnaest
milijuna kruna.


Zakonskim je člankom XLIiL 1907. zajed. ug. hrv. državnoga
sabora odredjeno, da se povrh jur kovanih šestdeset