DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 67
Početkom srpnja 1898. vratio se opet u Hrvatsku kao
predstojnik tadašnjeg kr. šumarskog ureda u Otočcu, gdje
je godine 1900. bio promaknut na nadšumarnika, a odkuda
je koncem godine 1905. opet pozvan na službovanje kr. ug.
ministarstvu za poljodjelstvo.


Previšnjim riješenjem od 16. srpnja 1906. podijelilo mu
je Njegovo c. i kr. apostolsko Veiičanslvo naslov i značaj
šumarskog nadsavjetnika, previšnjim riješenjem. od 8. kolovoza
1907. imenovan je šumarskim ravnateljem, dok je napokon
previšnjim riješenjem od 6. listopada 1913. imenovan
ministarskim savjetnikomu


Za vrijeme svoga službovanja kao predstojnik bivšeg
kr. šumarskog ureda u Otočcu djelovao je presv. gosp. V.
Nagy uspješno oko promicanja šumskog gospodarstva, a naročito
oko podignuča racionalnog izkoriščivanja šuma izgradnjom
mnogih šumskih cesta i puteva.


Uvažujuć to njegovo nastojanje, izaslalo ga je kr. ng.
ministarstvo za poljodjelstvo god. 1899. u ftaliju, da obzirom,
na našu dosta živahnu trgovinu sa Italijom, prouči prilike
tamošnjih drvotržišta.


Svojim prijateljskim saobraćajem znao si je steći štovanje
i naklonost svih slojeva pučanstva´, čega radi je i odlikovan
raznim začastnim mjestima. Bio je predsjednikom
podružnice gospodarskog društva u Otočcu, bio je član županijske
skupštine, upravnog odbora županije ličko-krbavske,
županijskog narodno-gospodarstveuog odbora, županijskog
školskog odbora, te redovitim članom županijskog karnostnog
povjerenstva. Godine 1904. imenovala ga je visoka kr. zem.
vlada kr. zemaljskim kuitiirnim vijećnikom za područje kotara
Otočca, a osim toga ga je imenovala čianomi povjerenstva
za državni izpit, osposobljujući za samostahio vodienje šumskog
gospodarstva u Zagrebu. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo
izdao mu je pismeno priznanje za djelovanje na polju narodnog
gospodarstva i javne uprave.