DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 94 —


i četiri milijima srebrnog novca po pet kruna ima u obim
državama daljnih 64 milijuna kovati, od koje svote odpada
na zemlje svete krune ugarske 19,200.000 kruna, a na kraljevine
i zemlje zastupane u carevinskom vijeću 44,800.000


kruna.


Na temelju zak. cl. XXL 1912, zajed. ug. hrv. državnoga
sabora imadu se kovati osim jednokrunaša i petkrunaša
još i srebrni dvokrunaši.


Dvokrunaši se kuju iz smjese, koja sadržaje 835 tisućina
srebra i 165 tisućina bakra.


Iz jednog kilograma legiranog srebra kuje se 100 dvokrunaša.
Težina dvokrunaša iznosi dakle 10 grama. Kod
kovanja dvokrunaša ima se obdržavati zakonom odredjena
težina i finoća.


U koliko se kod pojedinog dvokrunaša ne može postići
podpuna točnost, dozvoljuje se takova razlika prema gore i
prema dolje, koja ne prekoračuje u finoći tri tisućine, a u
težini 10 tisućina.


Dvokrunaša se ima predbježno kovati u obje države
svega za 50 milijuna kruna, od koje će svote kovati zemlje
svete krune ugarske za 15 milijuna, a kraljevine i zemlje
zastupane u carevinskom vijeću za 35 milijuna kruna.


U svrhu kovanja u gore naznačenom iznosu preuzeti će
oba ministra financija od austr. ugarske banke, položivši
protuvrijednost u zakonitim platežnim sredstvima, zajedno
srebrnih jednoforintača u iznosu od 50 milijuna kruna i to
kr. ug. ministar financija 15 milijuna kruna, a c. kr. austrijski
ministar fjnancija u iznosu od 35 milijuna kruna. Od strane
oba ministra financija nabavljene srebrne jednoforintače
imadu se odmah kao kovni materijal predoznačiti dotičnim
kovnicama novca.


Povrh jur kovanih jednokrunaša u iznosu od 200 milijuna
kruna, ima se takovih dokovati u obje države za daljni
iznos od 100 milijuna kruna i to u zemljama svete krune
ugarske za iznos od 30 milijima kruna, a u kraljevinama i