DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 31     <-- 31 -->        PDF

zemljama zastupanim u carevinskom vijeću za iznos od 70
milijuna kruna.


Preuzimanje jeclnoforintača kao i predoznačivanje kovnieania
novca obavlja se jednakim načinom kao što je odredjeno
za dvokrunaše. Krunska je vrjednota obnarodovana
obvezatnom u trgovačkom i obrtnom registru naredbom bana
kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 11. ožujka 1912.
broj 1008. Pr.


Papirni novac.


Osim kovanog novca imamo u prometu papirni novac,
kupone, biljege, poštanske marke i drugo.
Državni novac izdaje država, a bankovni novac po državi
ovlaštena banka.


Državni papirni novac mora primiti svaki državljanin.
Država se kao izdavatelj ne obvezuje izmjeniti ga za kovani
novac, već jedino dozvoljava, da se takovim novcem može
podmiriti svaka javna daća. Ovlaštena banka od strane države
jamči uvijek za svoj izdani papirni novac, da će ga izmijeniti
donositelju u svako doba u kovani novac.


Papirnog se novca izdaje u pravilu toliko, koliko iziskuje
prava potreba. Obično se izdaje toliko, koliko neprestano
kola izmedju porezovnika i državnih blagajna.


Biljege, poštanske marke i putnice izdaje sama država,
te ovo čini posebni monopol ili samotrštvo.


Zakonskim člankom XXV. 1878. zajedničkoga hrvatskougarskoga
sabora osnovana je austro-ugarska banka sa povlasticama
sadržanim u osnovnim pravilima, koja su sastavni
dio rečenoga zakona. Austro-ugarska banka, u koju se pretvara
povlaštena austrijska narodna banka, jest dioničko društvo,
koje prema osnovnim pravilima tjera svoj posao u kraljevinama
i zemljama zastupanim u carevinskom vijeću i u zemljama
krune ugarske.


Sjedište je banke u Beču.
Sav pokretni i nepokretni imetak povlaštene austrijske
narodne banke, te pričuva i mirovinska zaklada i hipotekarne