DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 32     <-- 32 -->        PDF

^ 96 —


tražbine takodjer prelaze krijepošću osnovnih pravila u vlastničtvo
austro-ugarske banke. Isto tako preuzimlje austrougarska
banka u svoju vlastitu dužnost i obvezanost svekokolike
dužnosti i obvezanosti povi. austro-ugarske narodne
banke, naročito po potonjoj izdane banknote i založnice.


Dionička glavnica austro-ugarske banke sastoji iz 90
milijuna forinti, koja je uplaćena sa 600 for. na 150 tisuća
dionica.


Povišenje ili sniženje dioničke glavnice može se obaviti
samo uslijed zaključka glavne skupštine odobrenog po zakonodavstvu
obojega dijela monarkije.


Austro-ugarska banka zastupa glavno vijeće pred sudom
i izvan toga, te je ovlaštena na osnovi pravila učiniti sve
odredbe, koje nisu pridržane za glavnu skupštinu. Glavno
vijeće sastoji iz gubernatora, dvaju podgubernatora i 12
nadsavjetnika. Gubernatora imenuje Njegovo c. i kr. apostolsko
Veličanstvo na zajednički predlog c. i kr. i kr. ug.
ministarstva financija. Glavno vijeće podnaša trojni predlog
na imenovanje Njegovom c. i kr. apostolskom Veličanstvu
putem austr. ministra financija za jednog podgubernatora,
koji je podjedno predsjednik bečkog ravnateljstva, a putem
ugarskog ministra financija drugog podgubernatora, koji je
podjedno predsjednik budimpeštanskog ravnateljstva. Nadsavjetnike
bira glavna skupština i to 8 neposredno izmedju
članova glavne skupštine, a po dva izmedju kandidata predloženih
po ravnateljstvu u Beču i Budimpešti. Za izbor potonje
dvojice nadsavjetnika predlaže svako ravnateljstvo tri put
toliko osoba glavnoj skupštini, koliko će se imati mjesta popuniti.
Svako ravnateljstvo sastoji iz osam ravnatelja, koji
stanuju u Beču ili Budimpešti, sa podgubernatorom kao predsjednikom.
Članovi su ravnateljstva dva nadsavjetnika, koje
je izabrala glavna skuština na predlog ravnateljstva, a OGtalih
šest ravnatelja bira glavno vijeće na četiri, godine za svako
ravnateljstvo, te poslije izmaka toga vremena mogu biti na
novo birani. Članovi bečkog ravnateljstva moraju biti au