DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 33     <-- 33 -->        PDF

07


stri|ski državljani, a čSanovi biidinipestansko^^´a i^garski ciržavijanl.
Koii članovi glavfioga vijeća, toU i članovi ravnateljstva
p.e mogu sudjeiovati u upravi drugod bankovnog
zavoda.


Pokraj drugih bankoviiih poslova ima ausrro-ugarska
banka za vrijeme svoje povlastice isključivo pravo izdavati
i u promet stavljati u C5jek:)m području austro-ugarske monarkije
na se glaseće doznake (banke, banknote), koje ne
nose kamata, a imaju se isplatiti na želju predočnika.


Posljednji je put produljena povlastica austro-ugarske
banke za vrijem.e od 1. siječnja 191 L do 31. prosinca 1917.
zakonskim člankom XVIii/ 1911. zajedničkog ugarsko-hrvatskog
državnog sabora. (Vidi zbornik br. 1L god. 1912.
str. 143.).


Austro-ugarska je banka dužna po njoj izdane note kod
svojih glavnih zavoda u Budimpešti i Beču na zahtjev odmah
odkupiti zakonitim kovanim novcem ugarskoga ili austrijskog
kova. Obećavanje toga ima se uvrstiti u tekst bankovnih nota.


Ne izvrši li se la obveza kod glavnog zavoda u Budimpešti
ili u Beču najkasnije za dvadeset i četiri sata, ra~
čunajuć od pokaza, to izuzamši slučaj, da otkupljivanje nota
bude zakonitim putem istodobno u obje države monarkije
privremeno odloženo, — ima za posljedicu gubitak povlastice,
V a n da post o j i s 1 u čaj vis o m s i 1 o m p r o u z r očen
e,. t e p o ob i m vlada m a p r i z n a t e n e p o s r e d n e
zapreke . Glavno se je vijeće stoga dužno brinuti, da kovna
zaklada bude u takovom razmjeru sa prometom bankovnih
nota, koji je podoban osigurati podpuno izvrsivanje obveze
odkupljivanja nota. Svakako ali treba, da budu barem dvije
petine podpane svote u prom.etu se nalazećih bankovnih
nota pokrivene sa zakonitim kovanim novcem ugarskoga ili
austrijskoga kova, računajuć isti po nominahioj vrijednosti,
ih sa tuzemskim trgovinskim zlatnjacima, inozemskim ziatnjacima,
zlatnim šibkamta, računajuć iste po težini prema
zakonitoj novčanoj mieri krunske vrijednosti nakon odbitka