DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 98 —


kovne pristojbe. Ostatak u premetu se nalazećih bankovnih
nota pako, uračunavši svekolike odmah dospjele dugovine,
treba, da bude bankovno pokriven. Kao bankovno pokriće
služe prema osnovnim pravilima eskomptovane mjenicevrijednosni papiri, u zalog primljene plemenite kovine, vrijednostni
papiri i mjenice, odkupljeni dospjeli vrijednostni
papiri i kuponi, te mjenice, koje glase na inozemska tržišta.


Austrijska i ugarska vlada imenuje po jednog povjerenika
i jednog zamjenika kao one organe, koji državne vlade
u obim državama monarkije izvjeste, da bankovno društvo
postupa primjereno pravilima.


Povjerenici prisustvuju sa savjetovnim glasom glavnoj
skupštini i ravnateljstvu, te mogu zahtijevati potrebno razjašnjenje,
da ispune svoju zadaću. Ako vladin povjerenik
prigovori zaključku skupštine, glavnog vijeća ili dotičnog
ravnateljstva, jer drži, da se zaključak protivi osnovnim pravilima,
tada taj prigovor ima obustavnu moć. U koliko se
takav prigovor odnosi na zaključak kojeg ravnateljstva, tad
se u prvoj liniji predloži na riješenje glavnomu vijeću. Ako
je prigovor naperen protiv zaključka skupštine ili glavnog
vijeća, tad se stvar predloži na raspravu onoj vladi, od koje
je vladin povjerenik dobio nalog. Prijepor medju vladom i
bankovnim društvom rješava obranbeni sud, koji se sastaje
u Beču. Trojicu članova ovog suda imenuje predsjednik najvišeg
sudišta, a trojicu predsjednik uništovnog odjela Ugarske
kurije na jednu godinu iz sredine sudbenog zbora, koji stoji
pod njihovim vodstvom. Ovih šest imenovanih članova biraju
sedmoga, koji je podjedno predsjednik toga obranbenog suda.
Ako se izborom ne postigne absolutna većina, tad imenuje
predsjednika obranbenog suda, jednom predsjednik bečkog
najvišeg sudišta, a drugi put predsjednik uništovnog odjela
kr. ug. kurije u Budimpešti.


Prema zak. čl. XXXIV. 1899. zajedničkoga ugarskohrvatskoga
državnoga sabora obje će vlade obvezati austrougarsku
banku, da izda banknotu po 10 kruna, na mjesto