DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 99 ___
ocikazaniii državnih nola po pol forinti i po pedeset forinti
anst, vr.


Nakon sklopljene pogodbe upkičuju skupa 160 milijuna
kruna, t. j . 80 milijuna forinti a vr. u zlatnini novcima krunske
vrjednote u gkivni zavod austro-ugarske banke kr. ug. ministar
financije 30"., t. j . 48 milijuna kruna ili 24 milijuna
forinti a vr., a ces. i kr. ministar financija 70"., t. j . 112
milijuna kruna ili 56 milijuna forinti a. vr.


Upkićeni novci zlatne vrjednote sačinjavaju posebno
pokriće banknota po deset kruna, koje će austro-ugarska
banka izdati, a oba ministarstva financija mogu samo na
temelju nove pogodbe natrag potegnuti. Svota izdanih
banknota po deset kruna ne može prekoračiti uplaćenih 160
milijuna kruna zlatne vrjednote. Austro-ugarska banka je
ovlaštena, da prema mjeri potrebe i povri^ tog iznosa izda
banknote po deset kruna, te si do istog takovog iznosa
pridrži srebrne novce po pet kruna. Svota tako izdanih
banknota po deset kruna ne smije prekoračiti 20 milijuna
kruna. Po tom ne može ukupni promet banknota po deset
kruna podnipošto prekoračiti 180 milijuna kruna.


Austro-ugarska banka može izdavanje banknota po deset
kruna tek onda započeti, kada izpune označene uplate oba
ministarstva financija i kada izdadu naredbu glede odkaza i
uvučenja državnih nota po pet forinti i po pedeset forinti


a. vr. Svota u promet stavljenih banknota po deset kruna
valja, da odgovćira po mogućnosti onoj svoti, u kojoj se
uvuku odkazane državne note.
Odkazane banknote, koje se ne sakupe prema osnovnim
pravilima austro-ugarske banke, zastaruju u korist obiju država,
te od zastarjelih banknota pripada 30´Vu ugarskom državnom
eraru, a 70"/.j austrijskom državnom eraru. Godišnja se bilanca
austro-ugarske banke zaključuje 31. prosinca svake godine.
Vrjednote u posjedu banke uvršćuiu se u bilancu.po tečaju
od dana 31. prosinca.


Od godišnjeg prihoda iz poslova i imetka banke pripada
dioničarom po odbitku svijuh troškova ponajprije 5´´o